Aktualności
 • 09/05/19

  Rachunek za zdrowie

  Z opublikowanego "Rachunku od Państwa" wynika, że w 2018 r. na mieszkańca Polski wydano 23 135 zł, w tym na zdrowie 2 534 zł rocznie, czyli 211 miesięcznie.
 • 14/04/19

  BCC: ochrona zdrowia nie jest priorytetem rządu

  Anna Janczewska, minister zdrowia w gospodarczym gabinecie cieni BCC, b. prezes Polskiej Izby Wyrobów Medycznych POLMED stwierdziła, że tegoroczne działania rządu wskazują na to, iż zdrowie nie jest z pewnością priorytetem państwa, gdyż (...)
 • 11/04/19

  Czy sektor publicznej i prywatnej opieki zdrowotnej to małżeństwo z rozsądku? Debata.

  Podczas debaty, która odbyła się w trakcie Akademii Formedis, eksperci starali się odpowiedzieć na pytania: Czy publiczna opieka zdrowotna i prywatny sektor zdrowotny to małżeństwo z rozsądku czy namiętni kochankowie?

System ochrony zdrowia

W marcu 2011 r. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło do konsultacji projekt ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych. Jej uchwalenie dawałoby bowiem realną szansę na poprawę opieki zdrowotnej w Polsce, bez podnoszenia obowiązkowych składek. Nowe przepisy muszą być jednak bardzo precyzyjne, zarówno w definicji dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, wdrażaniu mechanizmów umożliwiających jego upowszechnienie, określeniu zasad chroniących prawa pacjentów nieubezpieczonych dodatkowo oraz ustaleniu roli poszczególnych uczestników rynku medycznego, w tym nadzoru ubezpieczeniowego.

Dobrze przygotowana ustawa przyniesie szereg korzyści:

 • pacjent znajdzie się tam, gdzie powinien być od zawsze – w centrum systemu,
 • przychodnie i szpitale będą mogły konkurować o kontrakty z towarzystwami ubezpieczeniowymi,
 • ubezpieczyciele będą mogli konkurować między sobą o klienta,
 • zapewniony zostanie odpowiedni nadzór nad usługami związanymi z ubezpieczeniem zdrowotnym,
 • zapewnione zostaną warunki do rozwoju kompleksowych ubezpieczeń szpitalnych.

Dodatkowa składka, dodatkowe korzyści

Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne to powszechnie i – co najważniejsze – z sukcesem stosowane w Europie rozwiązanie. Gwarantuje ono szybszy dostęp do lekarzy i zabiegów medycznych. To także szansa na lepszy standard świadczonych usług: zarówno lepiej wyposażone pokoje szpitalne, jak i nowocześniejszy sprzęt medyczny.

Obecnie oferta prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych działa w Polsce niezależnie od publicznego systemu opieki zdrowotnej. Dodatkowy „zastrzyk” funduszy pochodzących ze sprzedaży polis zdrowotnych mógłby skutecznie pomóc w walce z patologiami obecnego systemu – kolejkami do lekarzy-specjalistów i zabiegów czy tzw. szarą strefą.

Najważniejsze cechy rozwiązania:

 • Dodatkowe ubezpieczenie będzie dobrowolne,
 • Dodatkowa składka ubezpieczeniowa pozwoli na lepszy dostęp do świadczeń medycznych i wyższe standardy usług,
 • Dodatkowa składka nie musi być wysoka, pod warunkiem, że ubezpieczenia będą powszechne.

Rodzaje ubezpieczeń zdrowotnych

Towarzystwa Ubezpieczeniowe (TU) oferują kilka rodzajów polis zdrowotnych. W zależności od wariantu, różnią się one zakresem ochrony i dostępnych świadczeń.

O czym warto pamietać wybierając polisę

Przed wyborem ubezpieczenia czy abonamentu zastanów się przede wszystkim, jakiego zakresu ochrony potrzebujesz. Od zakresu świadczeń medycznych uzależniona jest wysokość opłacanej składki.

Zapytaj eksperta o ubezpieczenie

W tym dziale znajdziesz odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z prywatnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi, abonamentem medycznym. Możesz też zadać pytanie naszemu ekspertowi.