Aktualności

Oferta rynkowa

TU oferują kilka rodzajów ubezpieczeń zdrowotnych. W zależności od wariantu, różnią się one zakresem ochrony i dostępnych świadczeń.

W uproszczeniu można je podzielić na trzy podstawowe grupy:

  • Ubezpieczenia ambulatoryjne
  • Ubezpieczenia szpitalne
  • Inne: assistance medyczny, ubezpieczenia lekowe

1. Ubezpieczenia ambulatoryjne

To najczęściej oferowany rodzaj ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce. Standardowo obejmuje swoim zakresem możliwość korzystania z konsultacji u lekarzy-specjalistów, szerokiego zakresu badań diagnostycznych oraz wskazanych w umowie zabiegów ambulatoryjnych, (takich, których przeprowadzenie nie wymaga wizyty w szpitalu).

Ubezpieczony ma do dyspozycji kilkadziesiąt, a nawet kilkaset placówek medycznych na terenie całej Polski, z którymi współpracują TU. Daje to szeroki dostęp do bogatego zaplecza placówek, w których, w razie potrzeby, pacjent szybko i sprawnie uzyska pomoc lekarską (umowa ubezpieczenia jasno określa w jakim czasie ubezpieczyciel musi zapewnić dostęp do konkretnego lekarza). W centrum medycznym wystarczy pokazać kartę ubezpieczeniową, która uprawnia do bezgotówkowego korzystania z porad, badań i innych usług, zgodnie z tym, co TU oferuje w wybranym wariancie polisy. Wygodnym rozwiązaniem jest także możliwość refundacji kosztów leczenia zabiegów operacyjnych z katalogu „chirurgii jednego dnia”. Pamiętaj, że ubezpieczenie ambulatoryjne nie zapewnia leczenia szpitalnego, istnieje jednak możliwość kupienia ubezpieczenia szpitalnego.

2. Ubezpieczenia szpitalne

Na rynku znajduje się kilka rodzajów tzw. polis szpitalnych, które różnią się zakresem świadczeń. Ich wspólnym mianownikiem jest zapewnienie łatwego i szybkiego dostępu do leczenia szpitalnego w komfortowych warunkach. W zależności od zakresu ubezpieczenia, znajduje się w nich od ok. 70 do 250 procedur, na ogół tych, do których są najdłuższe kolejki w systemie publicznym. Ubezpieczenie szpitalne może obejmować:

  • organizację i pokrycie kosztów różnych rodzajów operacji i zabiegów (typy zabiegów i operacji określa precyzyjna lista),
  • poprawę warunków hospitalizacji.

Co to oznacza w praktyce? Polisa szpitalna skraca czas oczekiwania na planowany zabieg czy operację (np. z zakresu chirurgii, ginekologii, laryngologii, urologii, okulistyki, kardiologii, ortopedii) nawet do ok. 14 dni, a na poradę specjalistyczną – do ok. tygodnia. Często Ubezpieczony ma ponadto możliwość wyboru lekarza prowadzącego, ma dostęp do indywidualnej opieki pielęgniarskiej, leży w jedno- lub dwuosobowym pokoju o podwyższonym standardzie. Dodatkowo, każdym pacjent ma do dyspozycji osobistego opiekuna, który skoordynuje wszystkie sprawy związane z hospitalizacją, począwszy od zgłoszenia potrzeby operacji, przez cały proces poprzedzających ją konsultacji, samą hospitalizację i zabieg realizowane w uzgodnionym terminie w najlepszych prywatnych (a czasem także publicznych) szpitalach w Polsce, aż po rekonwalescencję i rehabilitację.

Assistance medyczny – dołączany do ubezpieczenia

Dodatkowa usługa która, stanowi bardzo dobre uzupełnienie ubezpieczeń ambulatoryjnych i szpitalnych.

W razie wystąpienia zdarzenia objętego umową, najczęściej wystarczy zadzwonić pod jeden, całodobowy numer telefonu. Konsultanci infolinii identyfikują problem, proponują pomoc adekwatną do sytuacji, np. organizowanie wizyty lekarskiej w miejscu pobytu ubezpieczonego, wizytę pielęgniarki itp.

Klienci mogą skorzystać także z pomocnych i potrzebnych w razie wypadku lub rekonwalescencji usług dodatkowych. Są to przede wszystkim:

  • pomoc w prowadzeniu domu po wypadku lub powrocie ze szpitala,
  • asystę medyczną podczas transportu pacjenta do miejsca zamieszkania,
  • opiekę nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi w razie hospitalizacji, a także opiekę nad jego zwierzętami domowymi,

Pamiętaj, że asssistance medyczny nie obejmuje pokrycia kosztów świadczeń medycznych.

4. Ubezpieczenie lekowe

To nowy rodzaj ubezpieczenia o charakterze zdrowotnym w Polsce. W chwili obecnej ubezpieczenie lekowe oferuje zaledwie kilka towarzystw ubezpieczeniowych, choć tego typu polisy, od lat z powodzeniem funkcjonują w innych krajach.

Ubezpieczenie lekowe w łatwy i skuteczny sposób pozwala istotnie zmniejszyć wydatki na leki. Dzięki niemu, klienci zyskują wymierną korzyść finansową w postaci zaoszczędzonych pieniędzy.

Ideą ubezpieczeń lekowych jest zakup przez pacjentów leków na receptę po obniżonej cenie, dzięki dofinansowaniu uzyskanemu w ramach zawartej polisy. Mogą one sfinansować zakup leków nawet w 80% ceny jaką powinien zapłacić w aptece pacjent.

Ubezpieczenie obejmuje wyłącznie leki dostępne w Polsce na podstawie recepty. Ich lista jest bardzo szeroka i w przypadkach niektórych ubezpieczeń może zawierać prawie wszystkie medykamenty przepisywane przez lekarzy.

Świadczenia zdrowotne można realizować w wybranych aptekach na terenie całego kraju, a ubezpieczyciele zadbali o to, aby sieć punktów aptecznych była jak najszersza, zapewniając w ten sposób klientom, dostęp do świadczeń lekowych w wielu miejscach w Polsce. Te najbardziej nowoczesne formy ubezpieczenia lekowego, pozwalają na otrzymanie dofinansowania bezpośrednio w aptece przy użyciu imiennej karty lekowej.

Ubezpieczenia lekowe, w ślad za ubezpieczeniami ambulatoryjnymi, co raz częściej wykorzystywane są, jako narzędzie motywacji pozapłacowej pracowników.

Rodzaje ubezpieczeń zdrowotnych

Towarzystwa Ubezpieczeniowe (TU) oferują kilka rodzajów polis zdrowotnych. W zależności od wariantu, różnią się one zakresem ochrony i dostępnych świadczeń.

O czym warto pamietać wybierając polisę

Przed wyborem ubezpieczenia czy abonamentu zastanów się przede wszystkim, jakiego zakresu ochrony potrzebujesz. Od zakresu świadczeń medycznych uzależniona jest wysokość opłacanej składki.

Zapytaj eksperta o ubezpieczenie

W tym dziale znajdziesz odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z prywatnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi, abonamentem medycznym. Możesz też zadać pytanie naszemu ekspertowi.