Aktualności

Słownik pojęć

Zdajemy sobie sprawę, że terminy związane z ubezpieczeniami są dalekie od języka używanego na co dzień. Warto jednak wiedzieć, co oznaczają poszczególne pojęcia, związane z ubezpieczeniami zdrowotnymi. Im więcej wiemy, tym lepszą ochronę potrafimy sobie dobrać. Zapraszamy do korzystania ze słownika ubezpieczeniowego.

A

D

F

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z

Abonament medyczny

świadczenia zdrowotne oferowane przez prywatne firmy medyczne, opłacane na zasadzie ryczałtu. Zakres świadczeń zależy od ustaleń dokonanych przez strony i jest związany z wysokością ponoszonej przez abonenta opłaty. Abonamenty są najczęściej nabywane przez pracodawcę na rzecz jego pracowników, najczęściej obejmują świadczenia medycyny pracy oraz podstawową i specjalistyczna opiekę ambulatoryjną. W stosunku do ubezpieczeń zdrowotnych oferowanych przez TU, abonamenty oferują mniejszy zakres ochrony. Oprócz podstawowej opieki ambulatoryjnej, zakres ubezpieczenia może sięgać nawet do leczenia szpitalnego, ponadto w umowie ubezpieczenia zapisany jest maksymalny termin, w jakim świadczenie zostanie wykonane.

Assistance medyczne

usługa ubezpieczeniowa, polegająca na udzielaniu pacjentom szybkiej pomocy medycznej w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku. Obejmuje takie usługi, jak np.: wizyta lekarza w miejscu zamieszkania, transport medyczny, dowóz leków i artykułów pierwszej potrzeby. W ramach assistance medycznego klienci mogą również skorzystać z dodatkowych usług przydatnych w razie nagłych problemów ze zdrowiem (np. pomoc domowa w czasie rekonwalescencji po hospitalizacji).

Rodzaje ubezpieczeń zdrowotnych

Towarzystwa Ubezpieczeniowe (TU) oferują kilka rodzajów polis zdrowotnych. W zależności od wariantu, różnią się one zakresem ochrony i dostępnych świadczeń.

O czym warto pamietać wybierając polisę

Przed wyborem ubezpieczenia czy abonamentu zastanów się przede wszystkim, jakiego zakresu ochrony potrzebujesz. Od zakresu świadczeń medycznych uzależniona jest wysokość opłacanej składki.

Zapytaj eksperta o ubezpieczenie

W tym dziale znajdziesz odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z prywatnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi, abonamentem medycznym. Możesz też zadać pytanie naszemu ekspertowi.