Aktualności

Jak będzie działał nowy system?

Dodatkowe polisy zdrowotne są szansą na dofinansowanie systemu bez konieczności podnoszenia podatków, czyli obowiązkowej składki na NFZ. Wprowadzenie nowych zasad pozwoliłoby na ograniczenie największej bolączki systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Dziś szpitale i przychodnie otrzymują pieniądze za wykonane usługi w zasadzie tylko od NFZ, czyli jedynego płatnika publicznego. Dzięki umowom z prywatnymi ubezpieczycielami zwiększyłby się strumień pieniędzy płynących do szpitali, przez co mogłyby:

  • pracować dłużej,
  • wykonywać więcej zabiegów,
  • stosować nowocześniejszy sprzęt.

Im większa byłaby sieć przychodni i gabinetów, tym lepiej dla pacjentów, bo usługi medyczne byłyby realizowane szybciej, przez co kolejki do lekarzy byłyby krótsze. Co najważniejsze, na zmianie systemu skorzystają wszyscy pacjenci – również ci, którzy nie zdecydują się na dodatkowe ubezpieczenie. Miejsce w kolejkach zwolnią bowiem dla nich wszyscy, którzy wykupią polisę prywatną.

Dodatkowe polisy

Zreformowany system, tak jak i dziś, gwarantowałby każdemu opiekę zdrowotną w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Polisy dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego byłyby dostępne dla wszystkich chcących zapłacić dodatkową składkę, w zamian za lepsze standardy i poprawę dostępności do świadczeń zdrowotnych. Rozwiązanie byłoby całkowicie dobrowolne.

Osoby dodatkowo ubezpieczone zyskałyby szybszy dostęp do lekarzy specjalistów, opieki ambulatoryjnej, czy leczenia szpitalnego o podwyższonym standardzie. Każdy szpital, przychodnia czy lekarz miałby swobodę podpisywania umów na wykonywanie świadczeń medycznych z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Ponieważ system zostanie dofinansowany przez dodatkowy strumień środków pochodzących od prywatnych ubezpieczycieli, szpitale i przychodnie nie byłyby „skazane” wyłącznie na pieniądze z NFZ.

System z dodatkowymi ubezpieczeniami zdrowotnymi oznacza zatem:

  • szybszą realizację wizyt lekarskich, zabiegów i operacji,
  • więcej możliwych do zrealizowania zabiegów,
  • więcej pieniędzy dla szpitali, przychodni i lekarzy,
  • wyższy standard usług,
  • konkurencję o pacjentów.

Rodzaje ubezpieczeń zdrowotnych

Towarzystwa Ubezpieczeniowe (TU) oferują kilka rodzajów polis zdrowotnych. W zależności od wariantu, różnią się one zakresem ochrony i dostępnych świadczeń.

O czym warto pamietać wybierając polisę

Przed wyborem ubezpieczenia czy abonamentu zastanów się przede wszystkim, jakiego zakresu ochrony potrzebujesz. Od zakresu świadczeń medycznych uzależniona jest wysokość opłacanej składki.

Zapytaj eksperta o ubezpieczenie

W tym dziale znajdziesz odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z prywatnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi, abonamentem medycznym. Możesz też zadać pytanie naszemu ekspertowi.