Aktualności

System dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych

DUZ, czyli dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne to polisa, która dostępna będzie dla wszystkich chcących zapłacić dodatkową składkę, w zamian za lepsze standardy i poprawę dostępności do świadczeń zdrowotnych. Dziś teoretycznie w ramach powszechnego obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, mamy gwarancję pełnego dostępu do opieki medycznej. W praktyce na niektóre zabiegi czekać musimy miesiącami, a standardy wykonywania niektórych procedur nie należą do najnowocześniejszych. Dodatkowa składka za dobrowolne ubezpieczenie pozwoli przynajmniej częściowo rozwiązać te problemy.

  • Dodatkowe ubezpieczenie jest dobrowolne
  • Składka na DUZ pozwoli na lepszy dostęp do świadczeń medycznych i wyższe standardy usług
  • Dodatkowa składka nie musi być wysoka, pod warunkiem, że DUZ będą powszechne

System dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych

Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne to powszechnie i – co najważniejsze – z sukcesem stosowane w Europie rozwiązanie. Polega na daniu każdemu z nas możliwości dodatkowego ubezpieczenia się. Dzięki DUZ - dodatkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, mamy w razie potrzeby dostęp do lekarzy specjalistów, infolinii medycznej, opieki ambulatoryjnej, a nawet leczenia szpitalnego. DUZ jest systemem dobrowolnym. Jeżeli nie zechcemy z niego skorzystać, nadal będziemy mieli zapewnioną opiekę medyczną - tak jak do tej pory w ramach NFZ. DUZ to dodatkowe pieniądze w systemie,m bez konieczności podnoszenia podatków (składki obowiązkowej na NFZ). To oznacza więcej wykonanych zabiegów, a więc i krótsze kolejki.

Bardzo korzystne dla rozwoju dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych będą udogodnienia przewidziane dla pracodawców, np. możliwość finansowania składek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Im więcej osób ma szansę zostać objętych ubezpieczeniem, tym mniejsze jest ryzyko, a więc i koszty. Ten prosty rachunek ekonomiczny pokazuje, że rozwiązania grupowe są znacznie tańsze dla pacjentów, przez co upowszechniają dostęp do dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych.

Rodzaje ubezpieczeń zdrowotnych

Towarzystwa Ubezpieczeniowe (TU) oferują kilka rodzajów polis zdrowotnych. W zależności od wariantu, różnią się one zakresem ochrony i dostępnych świadczeń.

O czym warto pamietać wybierając polisę

Przed wyborem ubezpieczenia czy abonamentu zastanów się przede wszystkim, jakiego zakresu ochrony potrzebujesz. Od zakresu świadczeń medycznych uzależniona jest wysokość opłacanej składki.

Zapytaj eksperta o ubezpieczenie

W tym dziale znajdziesz odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z prywatnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi, abonamentem medycznym. Możesz też zadać pytanie naszemu ekspertowi.