Pytania i odpowiedzi

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne, bardzo popularne w Europie Zachodniej, w Polsce są stosunkowo mało znanym produktem. Wynika to w dużej mierze z niskiej wiedzy na temat tych usług.

Poniżej zamieściliśmy listę najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi, które uporządkują wiadomości na temat polis zdrowotnych. Lista ta będzie na bieżąco uzupełniana o zagadnienia przesyłane do naszych ekspertów.

Kto może wykupić ubezpieczenie zdrowotne?

Ubezpieczenie zdrowotne może wykupić w zasadzie każdy. Możliwe jest ubezpieczenie indywidualne (obejmujące jedną osobę) lub grupowe (np. w zakładzie pracy). Korzyścią polis grupowych są niższe koszty ubezpieczenia, uproszczona procedura (brak konieczności wypełniania indywidualnych ankiet medycznych) oraz uniezależnienie składki od stanu zdrowia poszczególnych osób.

Jak szybko ubezpieczyciel jest w stanie zapewnić dostęp do usługi lekarskiej?

W większości umów ubezpieczenia wyraźnie zaznaczone jest w jakim terminie ubezpieczyciel jest zobowiązany do zapewnienia pacjentowi świadczenia. Jeżeli w umowie znajduje się zapis o 5 dniach roboczych, oznacza to, że ubezpieczony pacjent zostanie umówiony na wizytę lekarską, zabieg, czy inną usługę, której w danej chwili potrzebuje, maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych.

Ile wynosi miesięczna składka za ubezpieczenie zdrowotne?

Każdy ubezpieczyciel indywidualnie ustala koszty ubezpieczenia. Składka zależy od szeregu kryteriów, w tym szczególnie zakresu ubezpieczenia. Obecnie ubezpieczenie zdrowotne można wykupić już za ok. 50 zł miesięcznie. Po wprowadzeniu ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych, wysokość składek mogłaby być niższa. Bardzo korzystne dla upowszechnienia polis będą rozwiązania grupowe i popularyzujące je udogodnienia przewidziane dla pracodawców, np. możliwość finansowania składek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Rozwiązania grupowe są zawsze znacznie tańsze dla ubezpieczonych, przez co ułatwiają dostęp do świadczeń zdrowotnych dostępnych w ramach polis. Im bowiem więcej osób zostanie objętych ubezpieczeniem, tym sprawiedliwej rozkłada się ryzyko. Koszty ubezpieczenia stają się wtedy bardziej atrakcyjne dla większej liczby osób zainteresowanych ubezpieczeniem.

Czy leczenie w ramach prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego jest skomplikowane?

Wbrew obiegowym opiniom, korzystanie z wizyt lekarskich, badań czy nawet pobyt w szpitalu jest bardzo proste dla ubezpieczonego. W dokumentach ubezpieczeniowych (umowa, Ogólne Warunki Ubezpieczenia) szczegółowo opisany jest zakres świadczeń gwarantowanych, w tym pełen wykaz specjalistów, lista zabiegów oraz placówek medycznych, z którymi współpracuje ubezpieczyciel. Wizytę do wybranego lekarza można umówić dzwoniąc na infolinię TU, w centrum medycznym wystarczy pokazać kartę ubezpieczeniową, która uprawnia do bezgotówkowego korzystania z porad, badań i innych usług, zgodnie z tym, co TU oferuje w wybranym wariancie polisy. W przypadku leczenia szpitalnego, pacjent ma do dyspozycji osobistego opiekuna, który skoordynuje wszystkie sprawy związane z hospitalizacją, począwszy od zgłoszenia potrzeby operacji, przez cały proces poprzedzających ją konsultacji, samą hospitalizację i zabieg realizowane w uzgodnionym terminie w najlepszych prywatnych (a czasem także publicznych) szpitalach w Polsce, aż po rekonwalescencję i rehabilitację. Aby skorzystać z pomocy w ramach wykupionego assistance medycznego wystarczy natomiast zadzwonić pod jeden, całodobowy numer telefonu. Konsultanci infolinii identyfikują problem, proponują pomoc adekwatną do sytuacji, zajmują się także jej zorganizowaniem.

Czym się różni ubezpieczenie indywidualne od grupowego?

Ubezpieczenia grupowe to rodzaj ubezpieczeń, w których ochroną w ramach jednej polisy objęta jest grupa osób. Najczęściej, taka forma ubezpieczenia praktykowana jest w zakładach pracy, gdzie ubezpieczonymi są pracownicy. Polisy takie spotykamy również w bankach, które tworzą oferty grupowych ubezpieczeń dla swoich klientów. W rozwiązaniach grupowych ryzyko ubezpieczeniowe rozkłada się na znacznie więcej osób, przez co w wielu przypadkach składka jest niższa niż w wypadku ubezpieczenia indywidualnego. Ich zaletą jest także brak indywidualnej oceny ryzyka, brak konieczności wypełniania indywidualnych ankiet medycznych oraz uniezależnienie składki od stanu zdrowia poszczególnych osób.

Czym się różni abonament medyczny od ubezpieczenia zdrowotnego?

Działalność ubezpieczeniowa polega na profesjonalnym zarządzaniu ryzykiem. Ubezpieczenie zdrowotne oferowane przez TU to umowa, która gwarantuje klientowi ochronę przez dostęp do świadczeń medycznych:

  • w określonym zakresie
  • w określonym z góry czasie
  • za ustaloną z góry składkę.

Zakres ubezpieczenia może sięgać od opieki ambulatoryjnej do leczenia szpitalnego. W warunkach umowy mamy dokładnie wyszczególnione, jakie usługi w ramach ubezpieczenia nam przysługują i w jakim czasie musi zostać zrealizowane świadczenie. Mówiąc prościej, ubezpieczenie sprawdza się nie tylko w przypadku anginy, ale także w przypadku znacznie poważniejszych schorzeń i konieczności opieki specjalistycznej. Usługa abonamentowa nie daje gwarancji dostępu do lekarza w określonym terminie i nie obejmuje zazwyczaj leczenia szpitalnego. TU współpracują ponadto z kilkudziesięcioma lub nawet kilkuset placówkami medycznymi na terenie całej Polski. Daje to pacjentowi dostęp do szerokiego zaplecza lecznic i przychodni, w których, w razie potrzeby, szybko i sprawnie uzyska pomoc lekarską. Abonament funkcjonuje natomiast w ramach jednej sieci medycznej, w miejscach, gdzie dana sieć medyczna nie ma własnych placówek, klienci mogą korzystać z lecznic prowadzonych przez współpracujących z nią podwykonawców. Jeżeli chodzi o dalsze różnice, w przypadku ubezpieczeń możliwy jest również zwrot ubezpieczonemu kosztów wizyty lekarskiej poniesionej przez niego w dowolnie wybranym punkcie – jest to szczególnie ważne, jeśli zaistnieje potrzeba pilnej konsultacji w miejscu, którego nie obejmuje sieć zakontraktowanych świadczeniodawców, np. w niewielkim kurorcie turystycznym.

Czy lepiej zdecydować się na abonament czy na ubezpieczenie?

Decyzja o wyborze produktu zawsze należy tylko i wyłącznie do klienta. Trzeba jednak pamiętać, że ubezpieczenie daje klientowi gwarancję szybkiego dostępu do lekarza, także w cięższych przypadkach, wymagających leczenia szpitalnego, a nie tylko w razie konieczności dostępu do lekarza-specjalisty. Usługa abonamentowa ogranicza się zwykle do prostego leczenia ambulatoryjnego, przy czym nie ma zdefiniowanego terminu dostępu do lekarza, a usługi oferowane w jej ramach realizują tylko placówki określonej sieci medycznej i jej podwykonawców. Ubezpieczyciel może natomiast współpracować z dowolną liczbą sieci medycznych, dzięki czemu klient może uzyskać szybki i wygodny dostęp do lekarza, jak najbliżej swojego miejsca zamieszkania. Może także oferować klientom szereg usług dodatkowych o charakterze assistance, np. dostarczenie leków, organizacja rehabilitacji, pomoc psychologa, opieka na dziećmi, druga opinia lekarska lub konsultant szpitalny.

Czy zakres usług w ramach abonamentu i ubezpieczenia jest taki sam?

Wszystko zależy od konkretnego produktu, ale generalnie zakres ten nie jest taki sam. W ramach ubezpieczenia zdrowotnego możemy mieć dostęp nie tylko do opieki ambulatoryjnej, ale też do świadczeń szpitalnych, zabiegów czy skomplikowanych operacji. Oprócz tego, ubezpieczyciele oferują swoim klientom szereg produktów towarzyszących o charakterze assistance (dostarczenie leków, organizacja rehabilitacji, pomoc psychologa, opieka na dziećmi, druga opinia lekarska lub konsultant szpitalny). Kolejna różnica - ubezpieczenie to profesjonalna ochrona, dzięki której klient objęty jest opieką także w przypadku wystąpienia naprawdę poważnych schorzeń. Zakres usług abonamentowych najczęściej kończy się na wizycie u specjalisty. Pacjent nie może jednak liczyć na zdefiniowanie terminu dostępu do lekarza, co może mieć znaczenie w okresach wzmożonej zachorowalności, kiedy dostęp do największych placówek medycznych jest znacznie utrudniony. W przypadku abonamentu pacjent leczony tylko w placówkach określonej sieci.

Jak dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne mogą „uzdrowić” polski system ochrony zdrowia?

Ubezpieczenia dodatkowe mogą być jednym z elementów, które poprawią funkcjonowanie systemu zdrowotnego w Polsce. Każdy z nas co miesiąc odprowadza do NFZ obowiązkową składkę zdrowotną, stanowiącą 9% dochodów osobistych. Mimo regularnych wpływów, system jest niewydolny i niedofinansowany. W praktyce rozwinęła się tzw. „szara strefa”, wielu pacjentów płaci też za ochronę zdrowia podwójnie – przekazując składkę do NFZ i korzystając z usług prywatnych i płacąc za nie z własnej kieszeni. Znane są także przypadki zaciągania kredytów na drogie, skomplikowane leczenie. Ci, których na to nie stać, na wizytę u lekarza specjalisty czekają tygodniami, a nawet miesiącami. Dziś do procedur medycznych oczekuje ponad 600 tys. osób i gdyby „wpuścić” do systemu dodatkowe środki, kolejki w publicznej służbie zdrowia zmniejszyłyby się.

Kiedy zostanie uchwalona ustawa o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym?

Ustawa jest bardzo ważnym dokumentem i powinna być traktowana priorytetowo. Potrzebują jej zarówno pacjenci, jak i niedofinansowane szpitale placówki zdrowia. Teraz wszystko zależy od Ministerstwa Zdrowia i polskiego Parlamentu. Zgodnie z zapowiedzią ministra zdrowia, Bartosza Arłukowicza, opracowanie przepisów o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych będzie także sposobem na skrócenie kolejek i poprawę dostępu do świadczeń zdrowotnych. Ważne, aby ustawa była dopracowanym i przemyślanym dokumentem.

Czy po wprowadzeniu dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie publicznej opieki zdrowotnej powstaną 2 kolejki pacjentów?

„Dwie kolejki” to swego rodzaju straszak, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Niesprawiedliwy podział pacjentów na „gorszych i lepszych” pogłębiany jest przez niewydolność obecnego systemu: osoby bogatsze korzystają z prywatnej opieki, a osoby, których na to nie stać, czekają na wizytę do specjalisty lub na operację nawet kilka miesięcy. Czekają – podkreślmy – nie tyle do lekarza, co do pieniędzy NFZ, z których  finansowane są świadczenia. Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne ma szansę zapobiegać takim zjawiskom, wyrównując dostęp do specjalistycznych usług medycznych właśnie osobom mniej zamożnym. System będzie tym lepszy, im bardziej powszechne będą dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne. Należy pamiętać, że z czasem może rosnąć ilośc procedur i usług nie finansowanych przez powszechne ubezpieczenie Zdrowotne, które mogą zostać objęte dodatkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Rodzaje ubezpieczeń zdrowotnych

Towarzystwa Ubezpieczeniowe (TU) oferują kilka rodzajów polis zdrowotnych. W zależności od wariantu, różnią się one zakresem ochrony i dostępnych świadczeń.

O czym warto pamietać wybierając polisę

Przed wyborem ubezpieczenia czy abonamentu zastanów się przede wszystkim, jakiego zakresu ochrony potrzebujesz. Od zakresu świadczeń medycznych uzależniona jest wysokość opłacanej składki.

Zapytaj eksperta o ubezpieczenie

W tym dziale znajdziesz odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z prywatnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi, abonamentem medycznym. Możesz też zadać pytanie naszemu ekspertowi.