Aktualności

Polecane publikacje

Aktualne zasady finansowania procedur medycznych

13 grudnia 2016 r. Polska Izba Ubezpieczeń zorganizowała konferencję naukowo-szkoleniową pt. „Aktualne zasady finansowania procedur medycznych, w tym rehabilitacji, w systemie publicznej opieki zdrowotnej. Wskazania do leczenia rehabilitacyjnego w systemie prywatnym”. Konferencja dedykowana była osobom, które w zakładach ubezpieczeń zajmują się likwidacją szkód osobowych i stanowiła dla nich kompendium wiedzy.

Przedstawione w raporcie opinie, zarówno związane jak i niezwiązane bezpośrednio z funkcjonowaniem opieki medycznej, są wyłącznie opiniami autorów publikacji.

"Europejski Konsumencki Indeks Zdrowia (Euro Health Consumer Index - EHCI) 2016".

Polska Izba Ubezpieczeń jako jedyna instytucja, prezentuje polskie tłumaczenie raportu „Europejski Konsumencki Indeks Zdrowia (Euro Health Consumer Index - EHCI) 2016”, przygotowanego przez Health Consumer Powerhouse. Raport w wersji angielskiej opublikowany został w styczniu 2017 r. Euro Health Consumer Index jest publikowany od 2005 roku. W najnowszym rankingu Europejskiego Konsumenckiego Indeksu Zdrowia Polska zajęła 31. miejsce wyprzedzając Albanię, Bułgarię i Rumunię. Rok wcześniej zajmowaliśmy przedostatnie, 33. miejsce i był to spadek z 32. pozycji z roku 2013. W pierwszej trójce znajdują się Holandia, Szwajcaria i Norwegia. Sytuacja zdrowotna w Europie zdecydowanie się poprawia. Wciąż jednak zbyt wiele krajów utrzymuje nieefektywny sposób finansowania i dostarczania usług opieki zdrowotnej – to główny wniosek opublikowanego wczoraj raportu Euro Health Consumer Index (EHCI) 2016.

Przedstawione w raporcie opinie, zarówno związane jak i niezwiązane bezpośrednio z funkcjonowaniem opieki medycznej, są wyłącznie opiniami autorów publikacji.

"Europejski Konsumencki Indeks Zdrowia (Euro Health Consumer Index - EHCI) 2015".

Polska Izba Ubezpieczeń jako jedyna instytucja, prezentuje polskie tłumaczenie raportu „Europejski Konsumencki Indeks Zdrowia (Euro Health Consumer Index - EHCI) 2015”, przygotowanego przez Health Consumer Powerhouse. Raport w wersji angielskiej opublikowany został w styczniu 2016 r. Euro Health Consumer Index jest publikowany od 2005 roku. Szwedzki ranking monitoruje opiekę zdrowotną 35 krajów w oparciu o 48 parametrów, w tym miedzy innymi: przestrzeganie praw pacjenta i dostęp do informacji, dostępność opieki, wyniki leczenia, wachlarz usług, profilaktykę i zużycie leków. Opracowywany on jest na podstawie ogólnodostępnych danych statystycznych, ankiet wypełnianych przez pacjentów oraz niezależnych badań, prowadzonych przez Health Consumer Powerhouse Ltd, firmę prywatną z siedzibą w Szwecji, która ocenia standard opieki zdrowotnej w Europie i Kanadzie, wzmacniając pozycję pacjentów i świadczeniobiorców. W dorocznym rankingu EHCI, Polska uzyskała 523 punkty na 1000 możliwych i uplasowała się na 34, przedostatnim miejscu. Dla porównania Holandia zdobyła 916 punktów. Na ostatnim miejscu znalazła się tylko Czarnogóra, przed nami natomiast Albania, Rumunia, Bułgaria, Serbia, Czechy i Słowacja.

Przedstawione w raporcie opinie, zarówno związane jak i niezwiązane bezpośrednio z funkcjonowaniem opieki medycznej, są wyłącznie opiniami autorów publikacji.

ICF – nowe spojrzenie na człowieka

Publikacja będąca relacją z konferencji „ICF – nowe spojrzenie na człowieka” zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. przez Polskie Towarzystwo Orzecznictwa Lekarskiego przy współudziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Przedstawione w raporcie opinie, zarówno związane jak i niezwiązane bezpośrednio z funkcjonowaniem opieki medycznej, są wyłącznie opiniami autorów publikacji.

Health at a Glance: Europe 2014

This third edition of Health at a Glance: Europe presents a set of key indicators related to health status, determinants of health, health care resources and activities, quality of care, access to care, and health expenditure and financing in 35 European countries, including the 28 European Union member states, four candidate countries and three EFTA countries. The selection of indicators is based largely on the European Core Health Indicators (ECHI) shortlist, a set of indicators that has been developed to guide the reporting of health statistics in the European Union. This is complemented by additional indicators on quality of care, access to care and health expenditure, building on the OECD expertise in these areas.

Przedstawione w raporcie opinie, zarówno związane jak i niezwiązane bezpośrednio z funkcjonowaniem opieki medycznej, są wyłącznie opiniami autorów publikacji.

Health at a Glance: Asia/Pacific 2014

This third edition of Health at a Glance Asia/Pacific presents a set of key indicators of health status, the determinants of health, health care resources and utilisation, health care expenditure and financing and health care quality across 27 Asia/Pacific countries and economies. Drawing on a wide range of data sources, it builds on the format used in previous editions of Health at a Glance, and gives readers a better understanding of the factors that affect the health of populations and the performance of health systems in these countries and economies.

Przedstawione w raporcie opinie, zarówno związane jak i niezwiązane bezpośrednio z funkcjonowaniem opieki medycznej, są wyłącznie opiniami autorów publikacji.

"Europejski Konsumencki Indeks Zdrowia 2014", Health Consumer Powerhouse, PIU 2014.

Polska Izba Ubezpieczeń jako jedyna instytucja, prezentuje polskie tłumaczenie raportu „Europejski Konsumencki Indeks Zdrowia (Euro Health Consumer Index - EHCI) 2014”, przygotowanego przez Health Consumer Powerhouse. Raport w wersji angielskiej opublikowany został w styczniu 2015 r. Raport EHCI to badanie, którego celem jest ocena jakości i wydajności krajowych systemów opieki medycznej, pogrupowanych w sześciu podkategoriach: „prawa pacjenta i informacje przeznaczone dla pacjenta oraz e-Zdrowie”, „dostępność (czas oczekiwania na leczenie)”, „wyniki leczenia”, „zakres i zasięg usług („szczodrość systemu”)”, „profilaktyka” oraz „środki farmaceutyczne”. Każdy wskaźnik jest następnie oceniany w trzystopniowej skali – ocena dobra, dostateczna i niedostateczna. Według rankingu „Euro Health Consumer Index 2014”, polska ochrona zdrowia wypada na tle innych państw bardzo niekorzystnie. Podobnie jak w roku 2013, wśród 36 państw nasz kraj znalazł się na 31 pozycji.

Przedstawione w raporcie opinie, zarówno związane jak i niezwiązane bezpośrednio z funkcjonowaniem opieki medycznej, są wyłącznie opiniami autorów publikacji.

System ochrony zdrowia w Polsce. Diagnoza i kierunki reformy.

Zapraszamy do lektury raportu raportu pt. "System ochrony zdrowia w Polsce. Diagnoza i kierunki reformy.". W raporcie zespół ekspertów Akademii Zdrowia 2030 – podkreślał, iż zmiany w ochronie zdrowia muszą być oparte na założeniach zmieniających perspektywę rządu i państwa. W raporcie jako priorytety wskazano m.in. poprawę efektywności gospodarowania środkami w ochronie zdrowia i opiece społecznej, rozszerzenie kompetencji Ministra Zdrowia o zadania z zakresu polityki społecznej oraz zwiększenie roli podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Autorzy raportu nakreślili ramy dla zmian systemu ochrony zdrowia przy uwzględnieniu celów strategicznych, wynikających z analizy stanu obecnego oraz wyzwań, przed jakimi stoi społeczeństwo i gospodarka. Jako jeden z największych problemów zidentyfikowano ograniczone środki na zdrowie i sposób ich wydatkowania.

Przedstawione w raporcie opinie, zarówno związane jak i niezwiązane bezpośrednio z funkcjonowaniem opieki medycznej, są wyłącznie opiniami autorów publikacji.

"Europejski Konsumencki Indeks Zdrowia 2013", Health Consumer Powerhouse, PIU 2013.

Podczas gdy Health Consumer Powerhouse [HCP] przedstawia po raz siódmy ogólnoeuropejską ocenę wydajności opieki zdrowotnej, można wyobrazić już sobie uderzający nagłówek w gazetach: Nierówności w opiece zdrowotnej coraz większe. Kryzys uderza w biedniejsze kraje Europy! To prawda, raport EHCI wskazuje na pogłębiającą się przepaść pomiędzy bogatymi i mniej zamożnymi krajami, co wpływa na prywatne opłaty, czas oczekiwania na leczenie oraz dostęp do leków.

Przedstawione w raporcie opinie, zarówno związane jak i niezwiązane bezpośrednio z funkcjonowaniem opieki medycznej, są wyłącznie opiniami autorów publikacji.

Health at a Glance 2013

Health at a Glance 2013 presents the trends and influences shaping health status, services and policies in OECD countries and the BRIICS. Although indicators such as life expectancy or infant mortality suggest that things are improving overall, inequalities in wealth, education and other social indicators still have a significant impact on health status and access to health services. These health disparities may be explained by differences in living and working conditions, as well as differences that show up in the health-related lifestyle data presented here (e.g., smoking, harmful alcohol drinking, physical inactivity, and obesity).

Przedstawione w raporcie opinie, zarówno związane jak i niezwiązane bezpośrednio z funkcjonowaniem opieki medycznej, są wyłącznie opiniami autorów publikacji.

Numer specjalny "Wiadomości Ubezpieczeniowych" 4/2013 pt. "Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne - efektywny system na tle doświadczeń europejskich".

Numer ten zawiera artykuły powstałe na bazie wystąpień prelegentów podczas konferencji pt. "Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne - efektywny system na tle doświadczeń europejskich" zorganizowanej przez Polską Izbę Ubezpieczeń 17 maja 2013 r. Honorowy patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Zdrowia.

Przedstawione w raporcie opinie, zarówno związane jak i niezwiązane bezpośrednio z funkcjonowaniem opieki medycznej, są wyłącznie opiniami autorów publikacji.

"Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia" – analiza i rekomendacje dla Polski”, PIU we współpracy z EY, maj 2013

Raport powstał we współpracy Polskiej Izby Ubezpieczeń z Ernst&Young. Przedstawia on prognozę rozwoju dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i jego potencjalne skutki. Publikacja wskazuje na rozwiązania prawne wpływające na upowszechnienie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych oraz uwarunkowania ich rozwoju. Ponadto poddaje analizie możliwości zaspokojenia rosnących potrzeb zdrowotnych. Opisuje także determinanty popytu na świadczenia ochrony zdrowia.

Przedstawione w raporcie opinie, zarówno związane jak i niezwiązane bezpośrednio z funkcjonowaniem opieki medycznej, są wyłącznie opiniami autorów publikacji.

"Europejski Konsumencki Indeks Zdrowia 2012", Health Consumer Powerhouse, PIU 2012.

Tylko sześć europejskich systemów opieki zdrowotnej ocenianych jest gorzej, niż polski – wynika z najnowszego raportu Euro Health Consumer Index (EHCI). Raport ten, co roku porównuje systemy zdrowotne, skupiając się przede wszystkim na kwestiach najważniejszych dla pacjentów. EHCI jest pozycją o tyle wyjątkową, że oceny m.in. dla Polski, przygotowują zagraniczni niezależni eksperci.

Przedstawione w raporcie opinie, zarówno związane jak i niezwiązane bezpośrednio z funkcjonowaniem opieki medycznej, są wyłącznie opiniami autorów publikacji.

"Health at a Glance 2011", OECD 2011.

This 2011 edition of Health at a Glance: OECD Indicators presents the most recent comparable data on key indicators of health and health systems across OECD countries. For the first time, it features a chapter on long-term care. This edition presents data for all 34 OECD member countries, including the four new member countries: Chile, Estonia, Israel and Slovenia. Where possible, it also reports comparable data for Brazil, China, India, Indonesia, the Russian Federation, and South Africa, as major non-OECD economies.

Przedstawione w raporcie opinie, zarówno związane jak i niezwiązane bezpośrednio z funkcjonowaniem opieki medycznej, są wyłącznie opiniami autorów publikacji.

"Ubezpieczenia Zdrowotne a koszyki świadczeń. Przegląd rozwiązań". Pod redakcją Witolda Pawła Kalbarczyka, Krzysztofa Łandy i Magdaleny Władysiuk. CEESTAHC, Kraków/Warszawa 2011.

Na opiekę zdrowotną można wydać każdą ilość pieniędzy. Dlatego nawet najlepiej rozwinięte i najbogatsze kraje przykładają wielką wagę do racjonalnego wydatkowania środków. Dysproporcja między wielkością środków a zawartością koszyka świadczeń nieuchronnie prowadzi do deficytu, a deficyt do patologii. Dlatego płacący podatki Kowalski nie może dostać się do specjalisty. Zadłużanie się płatnika w Polsce nie występuje, stąd deficyt prowadzi do przerzucania ciężaru zobowiązań na państwo, a więc na nas wszystkich. Suma sumarum Kowalski będzie płacił wciąż wyższe/nowe podatki.

Przedstawione w raporcie opinie, zarówno związane jak i niezwiązane bezpośrednio z funkcjonowaniem opieki medycznej, są wyłącznie opiniami autorów publikacji.

"Private medical insurance in the European Union", CEA, January 2011.

The diversity of PMI schemes in the EU is the result of economic, historical, cultural and political factors that have led to the development of a variety of PMI models that follow their national public healthcare models. PMI coverage remains low in most EU member states, with the public sector continuing to be the main source of healthcare financing (77.5% in 2006).

Przedstawione w raporcie opinie, zarówno związane jak i niezwiązane bezpośrednio z funkcjonowaniem opieki medycznej, są wyłącznie opiniami autorów publikacji.

"Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków", Sequence, PIU, Infarma, 2011.

Zapraszamy do lektury opracowania, opisującego kompleksowo systemy opieki zdrowotnej i dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i innych krajach europejskich. Opracowanie to jest zwiastunem raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń i Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA pt. „Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków”, który został przygotowany przez firmę doradczo-badawcza Sequence HC Partners.

Przedstawione w raporcie opinie, zarówno związane jak i niezwiązane bezpośrednio z funkcjonowaniem opieki medycznej, są wyłącznie opiniami autorów publikacji.

"Konkurencja między płatnikami w bazowym systemie zabezpieczenia zdrowotnego", dr Barbara Więckowska. Publikacja w ramach „Sprawne Państwo. Program Ernst & Young”, 2010.

Niniejszy autorski raport, przygotowany w ramach programu Ernst & Young Sprawne Państwo, przedstawia analizę rożnych rozwiązań zastosowanych w celu wprowadzenia konkurencji na rynku płatnika. Szczególnie interesujące są doświadczenia najmłodszej reformy w Europie z 2006 roku w Holandii, gdzie wprowadzono konkurencyjny rynek ubezpieczeń zdrowotnych z zachowaniem równej i powszechnej dostępności świadczeń, zgodnie z zasadami niedyskryminacji i solidaryzmu społecznego.

Przedstawione w raporcie opinie, zarówno związane jak i niezwiązane bezpośrednio z funkcjonowaniem opieki medycznej, są wyłącznie opiniami autorów publikacji.

"Private Health Insurance in OECD Countries: The Benefits and Costs for Individuals and Health Systems",  Francesca Colombo i Nicole Tapay, OECD Health Working Papers, 2004.

Governments often look to private health insurance (PHI) as a possible means of addressing some health system challenges. For example, they may consider enhancing its role as an alternative source of health financing and a way to increase system capacity, or promoting it as a tool to further additional health policy goals, such as enhanced individual responsibility. In some countries policy makers regard PHI as a key element of their health coverage systems.

Przedstawione w raporcie opinie, zarówno związane jak i niezwiązane bezpośrednio z funkcjonowaniem opieki medycznej, są wyłącznie opiniami autorów publikacji.

Rodzaje ubezpieczeń zdrowotnych

Towarzystwa Ubezpieczeniowe (TU) oferują kilka rodzajów polis zdrowotnych. W zależności od wariantu, różnią się one zakresem ochrony i dostępnych świadczeń.

O czym warto pamietać wybierając polisę

Przed wyborem ubezpieczenia czy abonamentu zastanów się przede wszystkim, jakiego zakresu ochrony potrzebujesz. Od zakresu świadczeń medycznych uzależniona jest wysokość opłacanej składki.

Zapytaj eksperta o ubezpieczenie

W tym dziale znajdziesz odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z prywatnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi, abonamentem medycznym. Możesz też zadać pytanie naszemu ekspertowi.