Aktualności

Aktualności

15/02/2013

ZIP kuszący dla ubezpieczycieli zdrowotnych

Jak podaje Dziennik Ubezpieczeniowy, informatyzacja służby zdrowia, która rozpoczęła się wprowadzeniem systemu elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ),  jest nieunikniona. "System eWUŚ nie ma żadnego znaczenia dla branży ubezpieczeniowej, ani dla ubezpieczeń zdrowotnych, ani dla żadnych innych" - tłumaczy Xenia Kruszewska, prezes zarządu Medica. Podobnego zdania jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, który wskazuje, że "eWUŚ to stosunkowo mało inwazyjny system, przy pomocy którego można uzyskać jedynie informację o tym, czy dana osoba ma prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej, czy nie. Na rynek ubezpieczeń nie ma praktycznie żadnego wpływu". Więcej wątpliwości, co do właściwego zabezpieczenia danych budzi – jego zdaniem – zapowiadany kolejny krok w informatyzacji służby zdrowia - system ZIP. Podobnie Dorota M. Fal, doradca zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń, ekspert ubezpieczeń zdrowotnych i ochrony zdrowia, zwraca szczególną uwagę na to, jak istotne są regulacje dotyczące ochrony danych wrażliwych.
Do zmian, które pojawią się w drugiej połowie 2014 r. odniósł się dr Adam H. Pustelnik, prezes zarządu Ah Profit „Całościowy system informacji medycznej (SIM) będzie zawierał całe spektrum informacji medycznych bez względu na charakter płatnika, takich jak na przykład: ewidencja usług i świadczeń medycznych, ceny usług, diagnozy, wyniki badań, historie choroby itp. Możliwość dostępu (za zgodą klienta) do tych danych, to na pewno kusząca perspektywa dla ubezpieczycieli, zwłaszcza życiowych i zdrowotnych". Z kolei Aleksandra Polakowska-Szymańska, dyrektor ds. ubezpieczeń zdrowotnych Axa Życie, zauważa, że systemy informacji medycznej funkcjonują w wielu krajach, m.in. na Węgrzech. Dostęp do tych informacji ubezpieczyciele bardzo sobie cenią. Dodaje również, że dostęp do nich mają ubezpieczyciele, a nie agenci czy doradcy bezpośrednio.
O znaczeniu systemów w NFZ dla ubezpieczycieli wypowiedziała się również Teresa Domańska, która zauważyła, że "Z punktu widzenia prywatnych ubezpieczycieli wdrożenie systemu może być znakiem przygotowania technologicznego świadczeniodawców do nowoczesnych rozwiązań". Wskazała także, że czas pokaże, czy możliwa będzie integracja systemu z systemami innych płatników oraz czy system do weryfikacji uprawnień zarówno z ubezpieczenia publicznego, jak i prywatnego będzie ujęty w jednej bazie.