Aktualności

Aktualności

21/01/2013

Wywiad PAP z wiceministrem resortu zdrowia Sławomirem Neumann

W wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej wiceminister zdrowia Sławomir Neumann  przedstawił główne założenia reformy, którymi w najbliższym czasie ma zająć się resort zdrowia w tym m.in. likwidacja centrali NFZ, powołanie instytucji wyceniającej świadczenia medyczne, wprowadzenie dodatkowych ubezpieczeń oraz elektronicznych kart pacjenta i lekarza.

Jak powiedział minister Neumann „Reforma NFZ jest priorytetowym projektem na ten rok, ale także na najbliższe lata. To będzie początek kolejnych istotnych zmian, które trzeba wprowadzić w systemie ochrony zdrowia, m.in. dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne (…) Po reformie zlikwidowana zostanie centrala Funduszu i powołana będzie instytucja, która przejmie część kompetencji. Jej zadaniem będzie sprawowanie nadzoru nad oddziałami NFZ, a w przyszłości także nad nowymi płatnikami, którzy mają zacząć funkcjonować po wprowadzeniu dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych”.  Minister również wskazał, że projekt wprowadzający dobrowolne dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne będzie możliwy do zaprezentowania jeszcze w tym roku, po wprowadzeniu zmian dotyczących NFZ.

„Konieczne będzie określenie procedur, które powinny być w koszyku świadczeń finansowanych przez NFZ oraz tych, które obejmą dodatkowe ubezpieczenia” – powiedział Sławomir Neumann. Podkreślił również, że ich wprowadzenie jest niezbędne, gdyż w chwili obecnej, w ramach abonamentów medycznych, rocznych polis ubezpieczeniowych oraz płacąc jednorazowo za prywatne porady lekarskie oraz leki, około 30 mld zł rocznie Polacy wydają na leczenie z własnej kieszeni. Z kolei dodatkowe ubezpieczenia umożliwią włączenie tych pieniędzy do systemu ochrony zdrowia.

Odniósł się także do specjalistycznych świadczeń szpitalnych, które będą objęte dodatkowymi ubezpieczeniami. Wskazał, że ubezpieczyciel będzie działał podobnie jak NFZ, czyli będzie zawierał umowy ze świadczeniodawcami. 
Minister Neumann podkreślił również, że „celem jest stworzenie rzeczywistej konkurencji, a nie zabieranie NFZ środków na finansowanie świadczeń.” Zdaniem Ministra dodatkowe ubezpieczenia będą wsparciem obecnego płatnika, który daje gwarancję utrzymania publicznego systemu ochrony zdrowia. Ponadto podkreślił, że zasady funkcjonowania ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach muszą być transparentne. Ubezpieczyciel jako swój zysk otrzyma maksymalnie kilka procent, a pieniądze ze składki nie będą odkładane, ale w całości przekazywane na finansowanie leczenia.


Zapraszamy do zapoznania się z całą treścią wywiadu:
http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Mniej-oddzialow-NFZ-ale-wieksze-kompetencje-dodatkowe-ubezpieczenia-i-karty-pacjenta,127275,1.html