Aktualności

Aktualności

30/04/2018

Wykorzystanie potencjału współpracy sektora publicznego i prywatnego w zdrowiu

Podczas Kongresu Pracodawców RP Andrzej Mądrala, wiceprezydent Pracodawców RP, powiedział, że zadaniem państwa jest zapewnienie, aby system ochrony zdrowia był sprawny i efektywny. Pieniędzy na ochronę zdrowia trzeba wydawać więcej, ale w sposób racjonalny i efektywny. Wydatki na ochronę zdrowia powinny być traktowane jako inwestycja, a nie koszt. Ponadto Andrzej Mądrala przyznał, że potrzebne jest rozsądne wydatkowanie finansów i przejście od płacenia za usługę do płacenia za wyniki zdrowotne. - Tylko w takim sposób jesteśmy w stanie podnieść jakość świadczonych usług zdrowotnych - i dodał, że dojrzałe społeczeństwa wydają wysoki odsetek PKB na ochronę zdrowia, co skutkuje poprawą jakości, jednak bardzo ważny jest również sposób jej finansowania.
Wskazał również, że wiele problemów polskiego systemu ochrony zdrowia można skutecznie rozwiązać przez lepsze wykorzystanie potencjału współpracy sektora publicznego i prywatnego.
- Wspólnie odpowiadamy za dobro pacjenta i zdrowie populacji - od profilaktyki, poprzez leczenie, po rehabilitację leczniczą, społeczną i zawodową. Nie stać nas na marnotrawstwo. Musimy konstruktywnie wykorzystać wypracowany dorobek i posiadane zasoby sektora publicznego i prywatnego.

 

Źródło: https://www.termedia.pl/mz/Andrzej-Madrala-Placmy-za-wynik-zdrowotny-nie-za-swiadczenie,29974.html