Aktualności

Aktualności

26/04/2013

Wady i zalety leczenia prywatnego

Różnica pomiędzy poziomem usług oferowanych w publicznych i prywatnych ośrodkach opieki zdrowotnej jest – mówiąc oględnie – dość spora. Dlatego warto zgłębić temat wad i zalet leczenia się poza szpitalami państwowymi:
•    Poziom jakości obsługi w zakładach opieki zdrowotnej, który w ośrodkach publicznych plasuje się poniżej oczekiwań rzeszy pacjentów. Jest on powodem do częstszego korzystania przez te osoby ze świadczeń prywatnych świadczeniodawców. Oczekuje się wówczas wysokiego poziomu oferowanych usług.
•    Brak kolejek w prywatnej służbie zdrowia. Pacjent może zostać przyjęty nawet tego samego dnia do dowolnie wybranego specjalisty. W publicznej służbie zdrowia jest odwrotnie. Pacjenci długo muszą czekać na udzielenie świadczenia lekarza specjalisty.
•    Mimo opłacania obowiązkowej składki na ubezpieczenie zdrowotne w systemie publicznym, brak wysokiej jakości świadczeń w szpitalach publicznych. Wysokie koszty leczenia może wówczas pokryć składka na prywatne ubezpieczenie zdrowotne.
•    Krótszy czas pobytu w szpitalu. Korzystanie z prywatnej służby zdrowia umożliwia skorzystanie z zabiegów jednodniowych, nie wymagających hospitalizowania pacjentów. Z kolei w szpitalach publicznych pewne operacje wymagają nawet kilkunastodniowego pobytu na oddziale.
•    Traktowanie klienta, które jest zaletą prywatnej opieki zdrowotnej, w tym poziom obsługi kadry, nie tylko medycznej. Wszystkie osoby z obsługi od tych, które zatrudnione są w rejestracji po pracowników firm cateringowych szkoleni są w celu zapewniania wysokiego komfortu leczenia pacjentów i przyjemnego ich pobytu w szpitalu.
http://www.naszraciborz.pl/site/art/5/17/28386.html