Aktualności

Aktualności

08/05/2013

Ubezpieczyciele nie zarabiają, bo brakuje odpowiednich regulacji prawnych

W wywiadzie udzielonym przez Aleksandrę Polakowską – Szymańską, dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Zdrowotnych w Axa Życie, rozmówczyni przyznaje, że brak regulacji prawnych określających rolę prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych stanowi dużą barierę. Mimo, że Ministerstwo Zdrowia planuje prace nad ustawą dotyczącą dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w 2014 r., to zdaniem dyrektor w Axa, nie wiadomo jaki będzie jej ostateczny kształt. Zwraca uwagę, że brak jasnych definicji nie pozwala oszacować wielkości rynku dlatego regulacje powinny jednoznacznie definiować czym są ubezpieczenia zdrowotne. Według danych Polskiej Izby Ubezpieczeń w 2012 r. składka z ubezpieczeń zdrowotnych wzrosła o ok. 20% w porównaniu z 2011 r. Ponadto Aleksandra Polakowska – Szymańska podkreśla, że w chwili obecnej rynek ubezpieczeń zdrowotnych to głównie rynek ubezpieczeń grupowych. Według niej nowe przepisy powinny również pomóc w zachęceniu klientów to kupna produktu, np. poprzez ulgi podatkowe.
http://www.newseria.pl/news/ubezpieczenia_zdrowotne,p1699136048