Aktualności

Aktualności

06/11/2019

Ubezpieczeniowe rekomendacje PIU dla nowego parlamentu

Zdrowie, regulacja zadośćuczynień i branży odszkodowawczej, bezpieczeństwo ruchu drogowego, prewencja katastroficzna – to najistotniejsze zadania z ubezpieczeniowego punktu widzenia, jakie według Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) stoją przed parlamentem nowej kadencji.

W ocenie Jana Grzegorza Prądzyńskiego, prezesa zarządu PIU, szczególnie istotnym tematem, jakim powinien zająć się nowy rząd i parlament, jest ochrona zdrowia, a zwłaszcza zwiększenie efektywności wydatków na opiekę zdrowotną, szczególnie prywatnych. Szef Izby przypomniał, że oprócz ponad 100 mld złotych wydawanych na ochronę zdrowia z kasy publicznej, prywatne nakłady wynoszą już ponad 50 mld zł.

 

– Wydatki prywatne często okazują się zbyt wysokie dla pacjentów. Dlatego istotne jest rozłożenie ryzyka i przeniesienie go na ubezpieczyciela. Dodatkowo, jeśli pojawiają się zachęty ze strony państwa, ubezpieczenie jest relatywnie tanim i szeroko dostępnym sposobem prywatnego finansowania leczenia. Pozwala to na „odciążenie” publicznego płatnika i ogólną poprawę sytuacji w opiece zdrowotnej – wskazał prezes na blogu PIU.

Dorota M. Fal, doradca zarządu Izby wskazała, że istotna kwestią jest też profilaktyka.

 

– Warto pomyśleć nad stworzeniem mechanizmów, które zaangażują w to również ubezpieczycieli zdrowotnych – podkreśliła.

 

Źródło: http://gu.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=70342:piu-ubezpieczeniowe-rekomendacje-dla-nowego-parlamentu&catid=107:rynek-ubezpiecze&Itemid=106