Aktualności

Aktualności

23/04/2013

Ubezpieczenia zdrowotne: badanie Altkom Software & Consulting

Na przełomie 2012 i 2013 roku zostało przeprowadzone badanie  przez Altkom Software & Consulting, przy współpracy z pracownikami naukowymi Katedry Ubezpieczeń Gospodarczych SGH w Warszawie. Ankieta obejmowała 25 pytań zgrupowanych w czterech sekcjach tematycznych dotyczących oferty produktowej, kanałów sprzedaży, sposobu likwidacji szkód oraz wykorzystywanych technologii informatycznych.
 Jak podkreślił Dariusz Zieliński, doradca strategiczny w Centrum Rozwiązań Ubezpieczeniowych w Altkom Software & Consulting - W badaniu wzięło udział ostatecznie 9 towarzystw spośród 14 oferujących tego typu produkty. Uczestnicy ankiety zbierają łącznie blisko 80 proc. wartości składek na polskim rynku ubezpieczeń zdrowotnych.
Autorzy raportu wskazali, że w porównaniu z rynkami krajów Europy Zachodniej, polski rynek ubezpieczeń zdrowotnych jest w początkowej fazie rozwoju, bez większych zmian w dynamice wzrostu. Podkreślono, że głównym motorem rozwoju prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych jest słabość publicznej ochrony zdrowia oraz że brakuje oddzielnych regulacji określających ich rolę. Badanie pokazuje wynik historycznych zaszłości, których efektem jest większa popularność jaką cieszą się abonamenty medyczne niż ubezpieczenia zdrowotne, które w największym stopniu rozwijają się w zakresie leczenia ambulatoryjnego i diagnostyki medycznej. Z kolei rozwój ubezpieczeń szpitalnych jest hamowany przez niejasną sytuację prawną i rygorystyczne stanowisko NFZ w zakresie podpisywania umów z ubezpieczycielami przez szpitale publiczne.
http://www.rynekzdrowia.pl/Ubezpieczenia-zdrowotne/Ubezpieczenia-zdrowotne-Potencjal-jest-ale-to-nadal-marginalny-rynek,129960,4,0.html