Aktualności

Aktualności

19/04/2013

Turystyka medyczna szansą dla polskich szpitali

Zdaniem ekspertów Pracodawców RP niezbędne jest stworzenie strategii rozwoju turystki medycznej w obliczu transpozycji Dyrektywy UE w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej, która stwarza polskim szpitalom szansę na pozyskanie zagranicznych pacjentów. Nowe prawo UE daje możliwość korzystania ze świadczeń medycznych w innym kraju wspólnoty, a następnie zwrot kosztów leczenia do poziomu gwarantowanego w kraju ubezpieczyciela. Państwa członkowskie winny dostosować przepisy krajowe do dyrektywy UE do 25 października 2013. Jak podkreśla Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, przykładem dla Polski powinna być Turcja, która odnosi sukcesy w rozwoju turystki medycznej. To właśnie tutaj oprócz tradycyjnych świadczeń zdrowotnych, w ramach turystki medycznej oferowane są także np. zabiegi SPA.
http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Eksperci-turystyka-medyczna-szansa-dla-polskich-szpitali,129813,14.html