Aktualności

Aktualności

02/01/2018

Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce

Jak wynika z raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń, całkowite wydatki na zdrowie należą w Polsce do najniższych w krajach rozwiniętych. Polska wydaje 6,3 proc. PKB na zdrowie, średnia dla krajów OECD oscyluje teraz wokół 10 proc.
- W Bloomberg Global HealthIndex, mierzącym kondycję zdrowotną społeczeństw, Polska zamyka czwartą dziesiątkę - mówi Julita Czyżewska, prezes PZU Zdrowie SA. - Wyprzedza nas większość państw UE, a nawet takie kraje jak Kuba i Liban. Natomiast w Europejskim Konsumenckim Indeksie Zdrowia, monitorującym jakość i dostępność opieki medycznej, Polska od 10 lat jest w dole stawki, otrzymując zaledwie połowę z możliwych do osiągnięcia punktów - dodaje. (…) - Branża ubezpieczeniowa może wpłynąć na dostęp i jakość ochrony zdrowia bez obciążania finansów państwa. Do 2030 r. wydatki na zdrowie w Polsce będą musiały wzrosnąć o 1-2 pkt. proc PKB, czyli 26-45 mld zł (w cenach z 2016 r.). Państwa na razie na to nie stać, a koszt związany z nagłym podwyższeniem składki do NFZ może obniżyć PKB Polski w 2050 r. o 1,5 proc. Optymalnym rozwiązaniem jest stopniowy wzrost finansowania prywatnego i publicznego. Wydatki prywatne na leczenie z poziomu dzisiejszych 1 proc. PKB mogłyby wzrosnąć do niespełna 2 proc. PKB, by zaspokoić rosnące potrzeby społeczeństwa.
- Teraz 2 mln Polaków korzysta z ubezpieczenia zdrowotnego. To nie tylko odciążenie systemu zdrowotnego i lepsza dostępność lekarzy specjalistów. Polisy zdrowotne skutecznie motywują, by dbać o zdrowie lepiej i bardziej świadomie - komentuje prezes PIU Jan Grzegorz Prądzyński.
Tymczasem przeprowadzone w sierpniu zeszłego roku przez CBOS badanie "Korzystanie ze świadczeń i ubezpieczeń zdrowotnych" wskazało, że 40 proc. Polaków korzysta w sposób "mieszany" z usług NFZ oraz opłacanej prywatnie opieki medycznej.

Źródło:http://biznes.interia.pl/raport/postaw-na-zdrowie/news/perspektywy-rynku-ubezpieczen-zdrowotnych-w-polsce-na-tle,2550488,8645