Aktualności
 • 21/05/19

  Pieniędzy na zdrowie zawsze będzie za mało.

  W opinii ekspertów dyskusja o tym czy 6 proc. PKB na zdrowie w 2024 roku wystarczy, czy też okaże się kwotą za małą wobec potrzeb, wymaga oparcia się na twardych danych.

 • 09/05/19

  Rachunek za zdrowie

  Z opublikowanego "Rachunku od Państwa" wynika, że w 2018 r. na mieszkańca Polski wydano 23 135 zł, w tym na zdrowie 2 534 zł rocznie, czyli 211 miesięcznie.
 • 14/04/19

  BCC: ochrona zdrowia nie jest priorytetem rządu

  Anna Janczewska, minister zdrowia w gospodarczym gabinecie cieni BCC, b. prezes Polskiej Izby Wyrobów Medycznych POLMED stwierdziła, że tegoroczne działania rządu wskazują na to, iż zdrowie nie jest z pewnością priorytetem państwa, gdyż (...)

Aktualności

26/05/2015

Raport PMR nt. rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce

W latach 2015–2020 polski rynek prywatnej opieki zdrowotnej będzie rósł w tempie około 7% średniorocznie. Jego najszybciej rozwijającym się segmentem mają być ubezpieczenia zdrowotne – wynika z raportu firmy badawczej PMR „Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020.”.
Według prognozy PMR, w latach 2015-2020 na rozwój segmentu ubezpieczeń zdrowotnych największy wpływ będą miały czynniki makroekonomiczne.
Przewidywania PMR zawarte w raporcie zakładają, iż wartość rynku prywatnej opieki zdrowotnej w 2015 r. wyniesie 40 mld zł, o 6,6% więcej niż w 2014 r. (37,5 mld zł). W przyszłym roku ma wzrosnąć o 7,1%, do 42,8 mld zł, zaś w 2017 r. osiągnąć poziom 45,9 mld zł (wzrost o 7,2%). PMR przewiduje także, że do 2020 r. sektor prywatnej opieki zdrowotnej będzie rósł w tempie ok. 7% rocznie.
W rozmowie z „Pulsem Biznesu” Krzysztof Łanda, prezes Fundacji Watch Health Care (WHC), powiedział, że tym, co zdynamizowałoby rozwój dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce byłoby przyjęcie ustawy o DUZ. Zdaniem Krzysztofa Łandy w pierwszej kolejności należałoby wprowadzić polisy komplementarne, obejmujące finansowanie technologii lekowych i medycznych nieobjętych koszykiem świadczeń gwarantowanych.


Źródło:

http://gu.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=56543:rynek-ubezpiecze-ustawa-pomogaby-polisom-zdrowotnym&catid=107:rynek-ubezpiecze&Itemid=106