Aktualności

Aktualności

14/03/2013

Raport Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego nt. sytuacji zdrowotnej ludności Polski

14 marca 2013 r. w Ministerstwie Zdrowia została zorganizowana konferencje podczas, której  przedstawiono raport Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego nt. sytuacji zdrowotnej ludności Polski. Z raportu wynika, że przeciętna długość życia Polaków wzrosła. W 2011 r. wynosiła ona dla kobiet - 80,9 a dla mężczyzn - 72,4.

Długość życia Polaków zróżnicowana jest przez czynniki społeczne, a największym zagrożeniem życia są choroby układu krążenia odpowiedzialne w 2010 r. za 46 proc. ogółu zgonów. W raporcie odnotowano również, że spada umieralność z powodu choroby niedokrwiennej serca, w tym zawału serca, natomiast wzrasta z powodu innych chorób serca - w tym niewydolności serca. Drugą co do częstości przyczyną zgonów w Polsce są nowotwory złośliwe. Umieralność z ich powodu zmniejsza się. Rośnie natomiast współczynnik umieralności kobiet z powodu nowotworu płuc.