Aktualności

Aktualności

13/09/2019

PRZYSZŁOŚĆ POLSKIEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ – JAK REFORMOWAĆ ZDROWIE?

POLSKIEGO SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA NIE DA SIĘ JUŻ NAPRAWIAĆ NA WYRYWKI. TRZEBA GO NAPISAĆ OD NOWA. TYLKO PLANOWANIE KOMPLEKSOWYCH ZMIAN I WDROŻENIE ICH PONAD PODZIAŁAMI PRZYNIESIE EFEKTY. CZY TO SIĘ MOŻE UDAĆ? TAK, W DANII CZY HOLANDII SIĘ UDAŁO.  JAK REFORMOWAĆ SYSTEM OPIEKI ZDROWOTNEJ?  

 

Aby opieka zdrowotna była efektywna i sprostała wyzwaniom finansowym i presji związanej z NCD (chorobami przewlekłymi), demografią i kosztami rozwoju technologii medycznych, musi opierać się na trzech filarach – finansowaniu publicznym, prywatnym i osobistej odpowiedzialności każdego człowieka za swoje zdrowie.  

Ubezpieczenia zdrowotne mogą stać się ważnym elementem systemu finansowania opieki zdrowotnej. Pod warunkiem przeprowadzenia w nim zmian. Te jednak w obliczu rosnących kosztów pozyskania i utrzymania wykwalifikowanej kadry oraz sprzętu medycznego czy zapewnienia efektywności działania placówek medycznych, są niezbędne. W tym kontekście olbrzymiego znaczenia nabiera profilaktyka. To element, który z powodzeniem mogą dostarczyć także prywatne ubezpieczenia zdrowotne, a który jest decydujący o stanie  zdrowia naszego społeczeństwa. Odbije się nie tylko na kosztach ponoszonych na medycynę naprawczą , ale na stanie gospodarki, na  PKB i finansach publicznych.  

Ubezpieczenia zdrowotne to także łatwiejszy dostęp do specjalistów i konsultacji, który pozwoli nie tylko ukierunkować działania prozdrowotne, ale też szybciej zareagować w razie choroby. Prywatne ubezpieczenie zdrowotne zapewni tu środki. Dodatkowo takie rozwiązanie jest dostępne dla zdecydowanie większej populacji, ponieważ jest znacznie tańsze dla pacjenta niż płacenie z własnej kieszeni za każdorazowe wizyty u lekarzy, czy drogie badania lub zabiegi, gdy pojawi się problem zdrowotny.  

Warunkiem podstawowym budowy prywatnego strumienia finansowania opieki zdrowotnej jest, aby ubezpieczenia stały się masowe. Do tego, jak wskazują doświadczenia wielu krajów, potrzebne są regulacje i odpowiednie ukształtowanie system bazowego oraz system zachęt, np. fiskalnych. Patrząc na to systemowo możemy rozwijać różne rodzaje ubezpieczeń, zarówno suplementarnych i/lub komplementarnych.

 

Więcej na ten temat we wpisie Doroty M. Fal, Doradcy Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń, na blogu PIU https://piu.org.pl/blogpiu/przyszlosc-polskiej-opieki-zdrowotnej-jak-reformowac-zdrowie/