Aktualności

Aktualności

25/02/2013

Prywatni przedsiębiorcy chcą współdecydować o podziale środków w ochronie zdrowia

Pracodawcy RP skierowali do Ministerstwa Zdrowia uwagi do założeń ustawy o instytucjach systemu ubezpieczenia zdrowotnego. Podkreślają w nich, że prywatne podmioty, w przeciwieństwie do publicznych konkurentów, nie będą miały wpływu na podział publicznych środków w ochronie zdrowia.
Jak podkreśla Robert Mołdach, ekspert Pracodawców RP - Problem dotyczy całego rynku ochrony zdrowia, nie tylko usług szpitalnych - również rynku ambulatoryjnej opieki specjalistycznej czy podstawowej opieki zdrowotnej. Mówimy więc o niebezpieczeństwie braku równowagi w całym sektorze.
Należy wspomnieć, że zgodnie z założeniami w każdym województwie mają powstać po dwie rady decydujące o podziale środków i kierunkach finasowania: rada nadzorcza wojewódzkiego funduszu zdrowia oraz rada ds. oceny potrzeb zdrowotnych. Planuje się aby w obu radach zasiadali m.in. wojewodowie i samorządowcy. Ustawodawca nie przewidział żadnej roli dla przedstawicieli przedsiębiorców prywatnych. - Presja przedsiębiorców publicznych w tych radach może zakłócić optymalny podział środków publicznych – wyjaśnił rozmówca.

http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Prywatni-przedsiebiorcy-chca-wspoldecydowac-o-podziale-srodkow-w-ochronie-zdrowia,128307,1.html