Aktualności

Aktualności

08/04/2012

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Polsce.

Być może już niedługo prywatne ubezpieczenia zdrowotne staną się dostępnym dla wszystkich i popularnym w Polsce produktem.

Być może już niedługo prywatne ubezpieczenia zdrowotne staną się dostępnym dla wszystkich i popularnym w Polsce produktem. Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało stworzenie odpowiednich rozwiązań, upowszechniających prywatne ubezpieczenia. Podczas zorganizowanej przez Polską Izbę Ubezpieczeń konferencji pt. „Rola i miejsce prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia w Polsce” Ewa Kopacz podkreśliła, że dla Ministerstwa Zdrowia przy tworzeniu nowych rozwiązań systemowych bardzo ważna jest partnerska i profesjonalna współpraca ze środowiskiem ubezpieczeniowym. Projekt ustawy normującej zasady działania prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych był od dawna oczekiwany. Pomysły przedstawione podczas konferencji przez Jakuba Szulca, wiceministra zdrowia, są w dużej mierze zgodne z postulatami PIU.