Aktualności

Aktualności

12/04/2013

Prognozy dla rynku zdrowotnego

Według szacunków ekspertów wartość prywatnego rynku opieki zdrowotnej w 2012 roku w Polsce wyniosła ponad 32 mld zł. Dynamika wzrostu w latach 2010 i 2012 będzie oscylowała wokół 5% rocznie. Prognozy firmy analitycznej PMR Publications pokazują, że w 2013 roku rynek prywatnej opieki zdrowotnej osiągnie wartość 33,8 mld zł (wzrost o 4,9%), a w związku ze stopniową poprawą sytuacji gospodarczej w 2014 roku wartość ta osiągnie 35,8 mld zł (wzrost o 5,7%).
Według obliczeń Ernst & Young, do 2016 roku wartość całego rynku zdrowotnego przekroczy 140 mld zł, a dynamika wzrostu sięgnie w roku średnio 6-7%.  
Jeśli w danych za 2012 rok odliczyć z wartości prywatnego rynku medycznego opłaty za leki i sprzęt medyczny (58%) - czyli jak wychodzi z wyliczeń 18,67 mld zł - to na pozostałe świadczenia i płatności zostaje 13,53 mld zł. Nadmienia się, że na tę kwotę składają się opłaty za usługi rehabilitacyjne, badania diagnostyczne i wizyty lekarskie ponoszone bezpośrednio z kieszeni pacjenta (21%) - 6,76 mld zł; abonamenty oferowane przez firmy medyczne (7%) - 2,25 mld zł; prywatne ubezpieczenia zdrowotne  oferowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe (4%) - 1,28 mld zł; opłaty w szarej strefie (3%) - blisko 1 mld zł oraz inne opłaty ponoszone bezpośrednio z kieszeni pacjenta (7%) - 2,25 mld.
Zgodnie z planem finansowym, przychody netto Funduszu na 2013 rok wyniosą 66,42 mld zł, a koszty świadczeń opieki zdrowotnej to 63,23 mld zł.
Jeśli chodzi o lecznictwo szpitalne, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych podaje liczbę i wartość umów z podmiotami prywatnymi w podziale na rodzaje szpitali w 2011 roku. Jak wynika z danych, w sumie zawarto 1536 umów: największą wartość mają kontrakty ze szpitalami ogólnymi (blisko 1,3 mld zł), następnie są szpitale chirurgii jednego dnia i opieki dziennej (270 mln zł) oraz szpitale planowe (ponad 260 mln zł). Można się również dowiedzieć, że najwięcej kontraktów z prywatnymi szpitalami NFZ zawarł w województwach: śląskim (428,2 mln zł), mazowieckim (276,2 mln zł), dolnośląskim (215,1 mln zł), małopolskim (205,6 mln zł), wielkopolskim (126,4 mln zł).W artykule można również przeczytać w jakich dziedzinach w pierwszej kolejności podpisują kontrakty szpitale prywatne.
Co do specjalistyki ambulatoryjnej autor wskazuje na brak wyliczeń ekspertów ze względu na zbyt dużą liczbę jej placówek. Dlatego odsyła do przetworzonych danych z Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, które w pewnej mierze można ekstrapolować na resztę Polski. Oddział wyodrębnił wartości umów ze względu na organ założycielski (dla jednostek samorządowych i pozostałych).
Artykuł podejmuje temat kierunku i kompleksowości systemu. Wskazuje, że najważniejszymi podmiotami działającymi w prywatnym sektorze są: Grupa Medicover (574 mln zł przychodów w 2011 roku), Grupa Lux Med (652 mln zł skonsolidowanych przychodów w 2011 roku), Enel-Med (166 mln zł przychodów netto w 2011 roku), Grupa Nowy Szpital (12 szpitali i 230 mln zł bezpośrednich kontraktów z NFZ ), EMC Instytut Medyczny (8 szpitali i 16 przychodni, 157,7 mln zł skonsolidowanych przychodów w 2012 roku) czy też Grupa Allenort (właściciel siedmiu klinik kardiologicznych i centrum diagnostyki obrazowej) oraz Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca (ponad 20 placówek na południu Polski).
Jak podkreśla Agnieszka Skonieczna z PMR Publications - Firmy te różnią się zakresem oferowanych świadczeń, przy czym widocznym trendem jest dążenie do coraz większej kompleksowości oferowanych usług. Dlatego też Grupa Medicover i Grupa Lux Med, które początkowo specjalizowały się w abonamentach medycznych, wprowadziły do swojej oferty ubezpieczenia zdrowotne. Spółki te, podobnie jak Enel-Med, uruchomiły również swoje własne szpitale.
Wskazuje się także, że Grupa Nowy Szpital i EMC Instytut Medyczny prowadzą w głównej mierze placówki przejęte w ramach komercjalizacji publicznych ZOZ-ów i działają przede wszystkim w oparciu o kontrakty z NFZ.


http://www.rynekzdrowia.pl/Rynek-Zdrowia/Rozmyta-granica-publiczno-prywatna,129636,0.html