Aktualności

Aktualności

15/05/2013

Prace nad projektem ustawy o DUZ

Ministerstwo Zdrowia po raz kolejny rozpoczyna prace nad projektem ustawy o dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. - Niestety od wielu lat służba zdrowia w Polsce znajduje się w kryzysie, o czym świadczą np. deficyt budżetu NFZ w 2012 roku w wysokości 1,5 mld zł oraz długie kolejki do lekarzy specjalistów - wylicza Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.
Potrzeba zatem wypracowania nowych rozwiązań i przemyślanych reform, które zapewnią dodatkowy strumień pieniędzy do systemu ochrony zdrowia. - Naturalnym i efektywnym rozwiązaniem, sprawdzonym na całym świecie, są dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne – dodaje prezes PIU.
Dlatego PIU przy współpracy z firmą konsultingową Ernst&Young przygotowała raport "Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia - analiza i rekomendacje dla Polski". Raport wskazuje, że w chwili obecnej system ochrony zdrowia znajduje się w bardzo trudnej sytuacji. Oprócz tego będzie musiał zmierzyć się z perspektywą wysokiego wzrostu wydatków na leczenie, na który wpływ mają trzy kluczowe czynniki: demograficzny, dochodowy i technologiczny.
Głównym źródłem finansowania wydatków związanych z ochroną zdrowia w Polsce są  obecnie środki publiczne (około 2/3, natomiast 1/3 bezpośrednio z kieszeni pacjenta).
- Żeby zwiększyć w przyszłości finansowanie świadczeń zdrowotnych z tego sektora, należałoby podnieść podatki lub inne obciążenia fiskalne. Oczywiście nie jest to społecznie akceptowalne, a ponadto niekorzystne w sytuacji spowolnienia gospodarczego i konsolidacji fiskalnej, więc nie jest aktualnie prawdopodobne w całej Europie, także w Polsce - wyjaśnia menedżer z Ernst&Young Adam Perz i dodaje - Widać więc wyraźnie, że aby sprostać rosnącym potrzebom dotyczącym finansowania świadczeń zdrowotnych w przyszłości, trzeba będzie je oprzeć na sektorze prywatnym.
- Stworzenie warunków, które umożliwią masowy rozwój dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych jest niewątpliwie koniecznością - podkreśla Dorota M.Fal, ekspert ubezpieczeń zdrowotnych i ochrony zdrowia. Jak wskazuje rozmówczyni długoterminowo stabilność systemu opieki zdrowotnej jest uzależniona również od urealnienia koszyka świadczeń gwarantowanych. -  Dobrze byłoby, gdyby płatnik publiczny obiecywał i gwarantował to, na co go stać – dodaje. Jak przyjazne dla całego społeczeństwa będą dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne zależeć będzie od ustawodawcy. - W wielu krajach w Europie stosowane są rozwiązania, które z jednej strony zapobiegają wykluczeniu osób starszych czy o gorszym stanie zdrowia, a z drugiej gwarantują masowość systemu. Kluczowe jest, aby powstały rozsądne regulacje, dobre dla każdej ze stron - podsumowuje Dorota Fal.
http://www.rynekzdrowia.pl/Ubezpieczenia-zdrowotne/Dodatkowe-ubezpieczenia-zdrowotne-powrot-tematu-Ministerstwo-zaprasza-ekspertow,130581,4,0.html