Aktualności

Aktualności

06/07/2017

Polacy oczekują wyższych nakładów na zdrowie

Z przeprowadzonego na zlecenie Pracodawców RP sondażu wynika, że Polacy oczekują zwiększenia wydatków na opiekę zdrowotną, nawet kosztem zwiększenia składki zdrowotnej.

Aż 77 proc. respondentów uznało, że obecne nakłady nie wystarczają do tego, aby pacjenci byli zadowoleni. Jedynie 17 proc. dało odpowiedź pozytywną, 6 proc. respondentów nie potrafiło się określić.

Polacy uważają, że dodatkowe pieniądze najlepiej byłoby uzyskać przesuwając kwoty wewnątrz budżetu. Zaskakująco dużo osób jest skłonnych zmniejszyć swoje dochody w celu zwiększania składki – 39 proc. Z kolei na zwiększenie podatków zgodziłoby się 18 proc. Respondentów pod warunkiem, że te zwiększone nakłady na ochronę zdrowia przyniosą dla nich jakąś korzyść np. w postaci skrócenia kolejek do lekarza, zwiększenia dostępności itd. To oznacza, że Polacy są zdeterminowani do „zainwestowania” w poprawę ochrony zdrowia ale pod warunkiem, że „coś za to otrzymają”.

– Pamiętajmy, że już dopłacamy miliardy z prywatnej kieszeni. Tylko w ubiegłym roku, jak wynika z danych GUS, Polacy wydali na swoje zdrowie aż 27,7 mld złotych z domowego budżetu. Okazuje się więc, że przeciętny miesięczny wydatek na osobę wyniósł około 60 złotych. Tworzy się niebezpieczna sytuacja, bowiem dotychczasowe nakłady na publiczną ochronę zdrowia, zarówno z ubezpieczenia zdrowotnego (tzw. składka zdrowotna), jak i z budżetu państwa, są niewystarczające w obliczu zmian demograficznych w naszym społeczeństwie – podkreślił na konferencji poświęconej wynikom sondażu Wiceprezydent Pracodawców RP Andrzej Mądrala.

– Bez dodatkowych środków sytuacja polskich pacjentów nie tylko nie będzie lepsza, ale będzie się systematycznie pogarszać – ostrzegała Wiceprezydent Pracodawców RP Anna Rulkiewicz. – Nasze społeczeństwo się starzeje, więc coraz więcej Polaków będzie wymagało opieki. Koszty opieki medycznej rosną na całym świecie, ale w Polsce będą rosły szybciej, bo niskie zarobki i brak personelu medycznego powodują presję płacową, która doprowadzi do podwyżek wynagrodzeń – dodała.

- Oczekujemy, że zgodnie z zapowiedzią Pani Premier, Beaty Szydło, rok 2017  będzie rokiem gospodarki i zdrowia – a to przełoży się na realizację planów zapowiadanych chociażby w dokumencie  pt.: „Narodowa służba zdrowia”. Uważamy jednocześnie że wzrost nakładów musi być przeznaczony na konkretny cel oraz powinno być monitorowane czy określony cel został osiągnięty – podkreślają Pracodawcy RP.

 

Źródło: http://www.politykazdrowotna.com/20269,polacy-chca-wiekszych-nakladow-na-zdrowie