Aktualności

Aktualności

05/12/2019

Podejście Polaków do zdrowia – wyniki badania „Świadomość ekonomiczna Polaków”

Jak wynika z badania „Świadomość ekonomiczna Polaków" przeprowadzonego na zlecenie Centrum. im. Adama Smitha, 81 proc. Polaków uważa, że system publicznej opieki zdrowotnej wymaga pilnej poprawy. Zmiana systemu opieki zdrowotnej jest dla badanych dużo ważniejsza niż reforma systemu podatkowego (37 proc.), edukacji (36 proc.) i niezależność sądów (30 proc).

Ankietowanych spytano o to, co najbardziej przeszkadza im w publicznym systemie opieki zdrowotnej i co chcieliby poprawić. Polakom najbardziej przeszkadzają kolejki (wskazało je 66 proc.), drogie leki (36 proc.) i limity (28 proc.), a co czwartemu (25 proc.) nie podoba się to, że by dostać się do lekarza, konieczne jest wykorzystywanie układy i znajomości.
Ankietowanych zapytano także o to czy mają poczucie, że gdy zachorują, będą mogli liczyć na skuteczną pomoc w publicznej opiece zdrowotnej w Polsce. Odpowiedzi „zdecydowanie tak” udzieliło 3 proc. badanych, „raczej tak” 29 proc., a „trudno powiedzieć” 13 proc. Niezadowolonych było więcej. 39 proc. badanych przyznało, że „raczej nie”, a 16 proc., że „zdecydowanie nie”.
Źródło: https://www.termedia.pl/mz/Do-lekarza-po-znajomosci,36208.html