Aktualności

Aktualności

16/01/2013

PIU o obawach GIODO w zakresie ochrony danych medycznych pacjentów

Zgodnie z informacją, którą opublikował Rynek Zdrowia, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wyraził obawy, że zawieranie umów ubezpieczeniowych może być uzależniane przez towarzystwa od ujawnienia przez klienta historii medycznej. Jednak w opinii ekspertów rynku ubezpieczeń obawy, że historia medyczna pacjentów może stać się orężem w rękach instytucji sprzedających polisy, nie są zasadne.

W niniejszej kwestii głos zabrała Dorota M. Fal, doradca zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń ds. ubezpieczeń zdrowotnych, która poinformowała, że wprowadzenie elektronicznych kont pacjentów nie przynosi istotnych zmian z punktu widzenia ubezpieczyciela.
- W trakcie zawierania umów, jeśli umowa jest zawierana z klientem indywidualnym, ubezpieczyciele często przeprowadzają wywiad z klientem i pozyskują w ten sposób m.in dane dotyczące ich stanu zdrowia. Twierdzenie, że wdrożenie nowego systemu może wpłynąć na zmianę podejścia ubezpieczyciela wynika prawdopodobnie z braku pełnej wiedzy na temat funkcjonowania instytucji ubezpieczeniowych - wyjaśnia nasza rozmówczyni.

Ekspertka przypomina, że trzeba też pamiętać, iż znakomita większość ubezpieczeń zdrowotnych jest zawierana w formie grupowej, co oznacza, że ocena ryzyka kalkulowana jest nie na podstawie ryzyka pojedynczego klienta, tylko w oparciu o określoną populację bez analizy stanu zdrowia klientów. Podkreśla również, że takie rozwiązania są charakterystyczne dla rynku ubezpieczeń zdrowotnych i korzystne dla klientów.


Z pełną treścią artykułu mogą się Państwo zapoznać pod poniższym linkiem:
http://www.rynekzdrowia.pl/Ubezpieczenia-zdrowotne/Czy-dane-medyczne-pacjentow-beda-dobrze-chronione-Ubezpieczyciele-o-obawach-GIODO,126932,4.html