Aktualności

Aktualności

15/03/2013

Najdrożsi pacjenci NFZ

Leczenie „najdroższego” pacjenta w ubiegłym roku w ramach NFZ kosztowało ponad trzy miliony złotych. Z kolei najkosztowniejsze terapie NFZ w 2011 roku opiewały na ponad dwa miliardy złotych. W Polsce jest około 14 tysięcy pacjentów, których leczenie kosztowało NFZ ponad 100 tysięcy złotych rocznie na osobę. Najdroższe terapie sfinansowane przez NFZ w 2011 roku. Średni koszt leczenia szpitalnego jednego pacjenta:

• mukopolisacharydoza, typ II – 1 451 709 zł
• inne mukopolisacharydozy – 1 383 197 zł
• choroba spichrzeniowa glikogenu – 823 629 zł
• inne sfingolipidozy – 690 577 zł
• mukopolisacharydoza, typ I - 677 442 zł
• inne zaburzenia spichrzania lipidów – 463 042 zł
• niedokrwienie mózgu noworodka – 426 718 zł
• ostre rozsiane zapalenie mózgu – 407 286 zł
• mononeuropatie kończyny górnej – 352 856 zł
• krętkownica (leptospiroza) – 345 672 zł
• gm2 gangliozydoza – 338 635 zł
• zewnątrzwątrobowe drogi żółciowe – 286 743 zł
• rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe(zespół odwłóknienia) – 275 607 zł
• uraz rdzenia kręgowego – 271 495 zł

Osoba chora na mukopolisacharydozę typu II była pacjentem, którego roczne koszty leczenia były najwyższe i wyniosły 3 390 449 zł, była. Z kolei leczenie chorób rzadkich o podłożu genetycznym należy do najbardziej kosztochłonnych.

http://www.medexpress.pl/start/najdrozsi-pacjenci-nfz/?utm_source=INIS&utm_medium=email&utm_campaign=Show-biznes%2C+kariera+i+%C5%9Bmiertelny+na%C5%82%C3%B3g