Aktualności

Aktualności

22/03/2013

Ministerialne wielkie zamiary i wielkie reformy

W Ministerstwie Zdrowia odbyła się konferencja prasowa na temat reformy Narodowego Funduszu Zdrowia. Plany reform przedstawione przez ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza przewidują likwidację centrali NFZ, przekazanie kompetencji i samodzielności wojewódzkim oddziałom funduszu oraz powołanie Urzędu Ubezpieczeń Zdrowotnych, który zajmie się m.in. wyceną świadczeń. Minister Arłukowicz zapowiedział, że likwidacja Centrali NFZ nastąpi na przełomie 2014/2015 roku. Razem z wiceministrem Sławomirem Neumann przedstawili plany dotyczące roli i zadań płatnika oraz omówili podstawowe założenia reformy ochrony zdrowia obejmującej okres do 2015 r. W obrębie działań, na których koncentruje się resort, minister wymienił reformę systemu lecznictwa - wymienił wprowadzone niedawno lub przygotowywane zmiany w ustawach o działalności leczniczej, o konsultantach krajowych, zmiany w POZ, projektowane ustawy o zdrowiu publicznym i o szpitalach klinicznych. Na końcu wymienił ustawę o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych. Jak podkreśla minister Arłukowicz, kluczowym elementem w tym obszarze jest reforma NFZ. Ponadto wiceminister Neumann zapowiedział, że „proponowana reforma systemu ochrony zdrowia będzie poddana nie tylko konsultacjom społecznym. Za pośrednictwem poczty elektronicznej swoje zdanie w tej sprawie będzie mógł wyrazić każdy”. Minister Arłukowicz dodał, że chce aby debata toczyła się w sposób przejrzysty i publiczny. Dlatego uwagi na temat obecnego sposobu funkcjonowania NFZ, a także proponowanych zmian, będzie można kierować na adres poczty elektronicznej reformanfz@mz.gov.pl
http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Ministerialne-wielkie-zamiary-i-wielkie-reformy-jakie-moga-byc-efekty,129080,14,0.html