Aktualności

Aktualności

08/02/2013

Implementacja dyrektywy o transgranicznej opiece medycznej

W związku z transpozycją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24 w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, Ministerstwo Zdrowia przekazało do uzgodnień zewnętrznych projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Polska musi wdrożyć unijną dyrektywę o transgranicznej opiece medycznej najpóźniej do 25 października br. Jeśli w kraju są np. długie kolejki, dyrektywa ta daje obywatelom UE prawo do swobodnego wyboru miejsca leczenia. Rachunki za leczenie mają być opłacane przez ich ubezpieczyciela. Na planowe leczenie za granicą trzeba będzie mieć polskie skierowanie. Refundacją będzie objęte jedynie to, co jest refundowane w Polsce. Leczenie, które wymaga spędzenia w szpitalu co najmniej jednej nocy lub jest uznane za ryzykowne, będzie refundowane tylko za specjalną zgodą NFZ i po stawkach obowiązujących w Polsce.

Projekt założeń wskazuje, że w roku 2011 wykonano w sektorze prywatnym, tj. poza umowami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartymi z Funduszem, około 40 mln porad ambulatoryjnych – specjalistycznych i dentystycznych. Zgodnie z powyższym resort przyjmuje, że rocznie liczba świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych polskim pacjentom w innych państwach członkowskich UE, których koszty będą zwracane, wyniesie około 3,6 mln.

Zapraszamy do lektury:
http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=382&ml=pl&mi=382&mx=0&mt=&my=131&ma=031519