Aktualności

Aktualności

02/04/2013

Hospitalizacja z powodów społecznych – niezbędne dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne

W Polsce obecnie żyje około 6,5 miliona osób w wieku powyżej 60 lat, czyli około 17 proc. populacji, ale w 2030 r. będzie ich ponad 24 proc., czyli prawie ¼. Nad tymi statystykami warto się pochylić w kontekście opieki nad osobami starszymi. Kiedy państwo Nie zapewnia wystarczająco dużo miejsc w zakładach stacjonarnej oraz domowej opieki długoterminowej, osoba taka bardzo często trafia do szpitala. Równie często jest ona umieszczana w szpitalu przez swoich bliskich. Zjawisko to nosi nazwę hospitalizacji z powodów społecznych.

Z reguły przyczyną hospitalizacji jest zaostrzenie chorób przewlekłych. Gdy jednak sytuacja zostaje opanowana, a stan zdrowia pacjenta pozwala na jego wypis, członkowie rodziny nagle ulatniają się i pojawiają się „problemy” z odebraniem pacjenta ze szpitala. Zjawisko to występuje częściej na poziomie szpitali powiatowych, ale nie zawsze. Może być to powodem istnienia i funkcjonowania oddziałów zabiegowych, na których pacjenci nie są poddawani żadnym zabiegom operacyjnym. Autor artykułu – dr n.med. Jacek Paszkiewicz – upatruje powyższe w błędach popełnionych na początku funkcjonowania kas chorych oraz w braku kompetencji urzędników Ministerstwa Zdrowia.

Wskazuje, że oddzielnym problemem jest brak dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych obejmujących refundacje kosztów opieki domowej i stacjonarnej w przypadku niepełnosprawności w schyłkowym okresie życia. Upatruje w nich rozwiązanie „nie do przecenienia” i wskazuje, że w obecnej sytuacji ekonomicznej wpłynęłyby one pozytywnie na rynek pracy. Dodaje również, że „Brak ubezpieczeń zdrowotnych powoduje, że cały wysiłek opieki nad osobami starszymi spada wyłącznie na barki rodziny, co bardzo często powoduje wyłączenie przynajmniej jednego jej członka z pracy zawodowej i obniżenie dochodów. Ubezpieczenia tego typu przyczyniłyby się więc do aktywizacji rynku pracy, ale przede wszystkim umożliwiłyby polskim seniorom decydowanie o sposobie i zakresie sprawowania opieki nad sobą. Dzisiaj niestety mogą się oni jedynie ubezpieczyć od zwrotu kosztów pogrzebu.

 

http://www.nazdrowie.pl/artykul/hospitalizacja-z-powodow-spolecznych