Aktualności

Aktualności

30/11/2018

Health at a Glance 2018

W listopadzie 2018 r. opublikowano sprawozdanie „Health at a glance: Europe 2018”. Publikacja została opracowana przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) we współpracy z Komisją i zawiera analizę stanu zdrowia obywateli UE oraz funkcjonowania systemów zdrowotnych w UE.
Oprócz rozdziałów zawierających wskaźniki statystyczne dotyczące 35 europejskich krajów, w sprawozdaniu za 2018 r. znalazły się dwa rozdziały przekrojowe na temat priorytetów politycznych UE: promowania zdrowia psychicznego i redukcji wydatków nieprzynoszących rezultatów.


Źródło:
http://www.oecd.org/health/health-at-a-glance-europe-23056088.htm

https://ec.europa.eu/health/state/glance_pl