Aktualności

Aktualności

15/04/2013

Finansowanie prywatnej opieki zdrowotnej

Polska opieka zdrowotna odgrywa coraz większą rolę w polskim systemie ochrony zdrowia. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż prywatna służba zdrowia może posiadać klika źródeł finansowania. Jednym z nich jest finansowanie świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych, gdzie rolę płatnika pełni Narodowy Fundusz Zdrowia (dalej jako "NFZ").
Podstawą zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej są możliwości jednostek, zarówno publicznych jak i prywatnych, związane z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi i technicznymi (dysponowanie odpowiednim sprzętem medycznym), a nie podstawa funkcjonowania jednostek medycznych. Jednakże upatruje się ryzyko prowadzenia prywatnej działalności jedynie w oparciu o środki z budżetu państwa z uwagi na fakt, iż NFZ jest jedynym, funkcjonującym na rynku, płatnikiem udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej.
Podmioty udzielające świadczeń medycznych mogą również finansować swoją działalność ze źródeł zewnętrznych (pozyskanie kredytu lub zaciągnięcie pożyczki). Ponadto podmioty posiadające osobowość prawną, mogą również pozyskać finansowanie poprzez emisję obligacji.
Kolejną możliwością finansowania działalności prywatnego podmiotu medycznego jest całkowita odpłatność za udzielone świadczenia medyczne. W takim przypadku to pacjent sam opłaca swoje leczenie. Tzw. "całkowita odpłatność" stała się najbardziej popularną formą finansowania np. prywatnych gabinetów stomatologicznych, w których w znakomitej większości świadczenia opieki zdrowotnej finansowane są przez samych pacjentów.
Coraz bardziej popularne stają się jednak prywatne ubezpieczenia zdrowotne lub abonamenty medyczne gwarantowane pracownikom przez pracodawcę. Dzięki temu pacjent zyskuje pewność, iż w zależności od potrzeb, zostanie udzielone mu świadczenie medyczne którego będzie potrzebował. Prywatna jednostka zaś uzyskuje gwarancję finansowania udzielanych świadczeń.


http://e-prawnik.pl/artykuly/prawo-spolek/finansowanie-prywatnej-opieki-zdrowotnej-.html