Aktualności

Aktualności

07/03/2019

Deloitte – globalne wydatki na ochronę zdrowia

Jak wynika z raportu firmy Deloitte „2019 Global Health Care Outlook. Shaping the future”, w latach 2018-2022 wydatki na ochronę zdrowia na świecie będą rosły średnio o 5,4 proc. rocznie. Ich udział w globalnym PKB wyniesie 10,4 proc. Jednak różnice w wydatkach na zdrowie między krajami bogatszymi i biedniejszymi będą coraz większe. Autorzy przewidują także, iż w najbliższych latach medycyna stanie się bardziej przewidywalna, prewencyjna, oraz spersonalizowana.
Ponadto autorzy podkreślają, że do głównych przyczyn napędzających wzrost wydatków należą: starzenie się ludności, rozpowszechnienie systemu ochrony zdrowia w krajach rozwijających się, rozwój technologii i rosnące koszty pracy.
– Za zwiększenie oczekiwanych wydatków odpowiedzialne są rozpowszechnienie opieki zdrowotnej w krajach rozwijających się, coraz większe potrzeby osób starszych, rozwój technologii medycznych oraz rosnące koszty pracy w sektorze – mówi Oliver Murphy, Partner, lider ds. sektora farmaceutycznego i opieki zdrowotnej w Deloitte. - Co również istotne, różnice w wydatkach na ochronę zdrowia między krajami będą się pogłębiać – dodaje.
W 2022 roku wydatki na ochronę zdrowia wyniosą od 54 dolarów rocznie na mieszkańca Pakistanu do ponad 11,7 tys. dolarów na obywatela Stanów Zjednoczonych. Wyższe wydatki nie zawsze przekładają się na lepszą jakość opieki zdrowotnej. Przykładowo, Stany Zjednoczone, będące światowym liderem wydatków na ochronę zdrowia, uplasowały się na ostatnim miejscu pod względem jakości usług medycznych spośród dziesięciu porównywanych krajów rozwiniętych.


Źródła:
•    https://www.termedia.pl/mz/Roznice-w-ochronie-zdrowia-miedzy-bogatymi-i-biednymi-beda-wieksze,33330.html

•    https://www.politykazdrowotna.com/42231,deloitte-o-wyzwaniach-dla-zdrowia-technologia-i-prewencja
•    https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Life-Sciences-Health-Care/gx-lshc-hc-outlook-2019.pdf