Aktualności

Aktualności

09/05/2017

Co piąty Polak nie ma żadnej polisy dobrowolnej

Co piąty Polak nie ma żadnej polisy dobrowolnej - wynika z najnowszego badania PAYBACK Opinion Poll.  Chętnie kupujemy też polisy na życie (77 proc.) oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (64 proc). Dużo mniej popularne wśród Polaków jest dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne. Opłaca je niespełna 40 proc. ankietowanych. Chętniej korzystają z niego ludzie młodzi. Pozostałe osoby uważają, że ubezpieczenie przysługujące im dzięki odprowadzaniu składek do ZUS-u jest dla nich wystarczające.
Żródło: http://www.rp.pl/Ubezpieczenia/305089926-Co-piaty-Polak-nie-ma-zadnej-polisy-dobrowolnej.html