Aktualności

Aktualności

17/04/2013

CBOS Opinia o funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej

Centrum Badań Opinii Społecznej w lutowym sondażu powróciło do problematyki opieki zdrowotnej. Przedstawione przez CBOS opracowanie poświęcone jest funkcjonowaniu państwowej służby zdrowia – ocenie mocnych i słabych stron systemu opieki zdrowotnej, diagnozie źródeł obecnych problemów oraz możliwości ich rozwiązania.
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_034_12.PDF