Aktualności

Aktualności

14/04/2019

BCC: ochrona zdrowia nie jest priorytetem rządu

Anna Janczewska, minister zdrowia w gospodarczym gabinecie cieni BCC, b. prezes Polskiej Izby Wyrobów Medycznych POLMED stwierdziła, że tegoroczne działania rządu wskazują na to, iż zdrowie nie jest z pewnością priorytetem państwa, gdyż pieniądze publiczne znajdują się na wszystko, tylko nie na istotną poprawę sytuacji pacjenta w systemie ochrony zdrowia. Jednocześnie wskazała trzy kwestie, którymi powinien zająć się rząd w obszarze ochrony zdrowia. Jedną z nich jest podjęcie przez Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Finansów dyskusji na temat innych, niż budżetowe, źródeł finansowania systemu ochrony zdrowia w gronie ekspertów i przedstawicieli głównych interesariuszy rynku ochrony zdrowia.
- Dane statystyczne i badania pokazują, że Polacy coraz częściej decydują się na prywatne polisy ubezpieczeniowe i abonamenty medyczne, jak również wydają coraz więcej pieniędzy z prywatnych kieszeni na ochronę zdrowia, przejmując tym samym, w coraz szerszym zakresie, odpowiedzialność za swoje zdrowie. Fakty te powinny być podstawą do dyskusji na temat ulg podatkowych dla tych obywateli oraz wprowadzenia między innymi dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych - przekonuje ekspertka BCC