Aktualności

Aktualności

10/04/2013

Barometr Fundacji Watch Health Care

Fundacja Watch Health Care (WHC), od początku swojego istnienia śledzi sytuację polskich pacjentów. Pokazuje zmiany w zakresie dostępu do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych w Polsce, systematycznie przedstawiając opinii publicznej wyniki Barometru WHC. Wyniki najnowszego Barometru WHC pokazują, że Polacy czekają średnio 2,5 miesiąca na teoretycznie „gwarantowane” świadczenia zdrowotne (stan na luty/marzec 2013). Największymi barierami w dostępie do świadczeń zdrowotnych są nadal utrzymujące się bardzo długie kolejki do lekarzy specjalistów.


http://www.korektorzdrowia.pl/wp-content/uploads/barometr-whc-1_2013.pdf