Aktualności

Aktualności

14/04/2019

Badanie: coraz więcej osób korzysta z prywatnej służby zdrowia

29,2% ankietowanych w ramach ogólnopolskiego badania zrealizowanego przez SW Research na zlecenie AXA Partners źle lub bardzo źle ocenia publiczną służbę zdrowia. Na negatywną opinię wpływ mają przede wszystkim długi czas oczekiwania na wizytę oraz tłok i kolejki w placówkach. Z kolei do korzystania z prywatnych gabinetów przyznały się dwie trzecie ankietowanych, a przeszło 4 na 10 posiada prywatne ubezpieczenie zdrowotne.

85,8% respondentów, którzy choć raz w przeciągu minionych 12 miesięcy skorzystali z prywatnych usług medycznych tego typu, ocenia je pozytywnie – bardzo dobrze (30,3%) lub raczej dobrze (55,5%). Podobną opinię na temat publicznej służby zdrowia ma tylko 37,6% badanych, a 29,2% jest zdania przeciwnego. 

Na negatywną ocenę sektora publicznego wpływ mają przede wszystkim długi czas oczekiwania na wizytę (70% wskazań) oraz tłok i kolejki w placówkach (52,4%). Wśród głównych bolączek wskazywane są również zbyt mała liczba placówek (11,5%), zbyt duże odległości od miejsca zamieszkania respondentów (10,2%) oraz nieprzystosowanie do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się (8%).

– Prywatne usługi medyczne są coraz popularniejsze wśród Polaków. Potwierdza to liczba pacjentów, która jest znacząco wyższa od liczby posiadaczy polis. Mając Świadomość wyższego standardu świadczeń, coraz chętniej rozszerzamy ochronę także na bliskich. W naszej ocenie w najbliższych latach trend ten będzie się Nasilał. Łatwy i szybki dostęp oraz pewność pomocy lekarskiej to główne przewagi konkurencyjne placówek niepublicznych, które z czasem niewątpliwe będą jeszcze bardziej widoczne – komentuje Łukasz Hajkowski, dyrektor Sprzedaży Korporacyjnej AXA Partners.

Źródło: http://gu.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=69203:2019-05-29-21-12-07&catid=107:rynek-ubezpiecze&Itemid=106