Aktualności

Aktualności

15/05/2013

Badanie CBOS "Postawy ekonomiczne Polaków w czasach niepewności"

Na zlecenie Akademii Leona Koźmińskiego CBOS przeprowadził badanie pt.: "Postawy ekonomiczne Polaków w czasach niepewności", których autorem jest prof. Krzysztof Zagórski. Jak wynika z badania większość Polaków opiera się wprowadzeniu dodatkowych opłat za korzystanie z opieki zdrowotnej. 86 proc. z nich uważa, że państwo powinno zapewnić im bezpłatną opiekę zdrowotną. Z kolei prawie 80 proc. społeczeństwa nie zgodziłoby się na płacenie nawet symbolicznej kwoty przy wizycie lekarskiej. Nie protestowałoby zaledwie 14 proc. Jednak inne badania CBOS pokazują, że publiczna służba zdrowia w Polsce jest bezpłatna, blisko połowa Polaków do niej dopłaca. Dotyczy to przede wszystkim wykupowania usług prywatnych, szczególnie dostępu do specjalistów lub badań diagnostycznych.
Jak donosi Rynek Zdrowia Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło prace nad przygotowywaniem ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych. W związku z tym odbyły się pierwsze konsultacje. W poniedziałek (13 maja) odbyło się spotkanie z przedstawicielami firm oferujących abonamenty na usługi medyczne, w środę (15 maja) przedstawiciele resortu spotykali się z firmami ubezpieczeniowymi.
Rzecznik Ministerstwa Zdrowia - Krzysztof Bąk, powiedział, że w odniesieniu do kwestii harmonogramu prac nad ustawą o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym projekt założeń do ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym został włączony do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.
Istotą projektu jest wprowadzenie ram prawnych w zakresie funkcjonowania dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Główne założenia projektowanych regulacji obejmują stworzenie dla świadczeniodawców alternatywnego źródła finansowania świadczeń zdrowotnych, zwiększenie pacjentom dostępności do świadczeń zdrowotnych oraz instytucjonalizację umów ubezpieczenia zdrowotnego (zawieranych obecnie z zakładami ubezpieczeń) i określenie mechanizmów zabezpieczających interesy ubezpieczonych.
- Konkretny kształt i charakter rozwiązań prawnych, jakie realizowałyby docelowy model systemu dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych stanowi obecnie przedmiot rozważań i analiz w Ministerstwie Zdrowia – podsumował Krzysztof Bąk.
http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Polacy-chca-bezplatnej-sluzby-zdrowia-ale-coraz-wiecej-placa,130540,14.html