Aktualności

Aktualności

24/01/2020

Anna Janczewska oceniła „zdrowotne” działania rządu

Minister zdrowia w gospodarczym gabinecie cieni Business Centre Club, Anna Janczewska,  podsumowała działania rządu w zakresie ochrony zdrowia w czwartym kwartale 2019 r. Ekspertka mówiła o trzech pozytywach:

  1. przygotowanie przez Ministerstwo Zdrowia projektu ustawy promującej prozdrowotne wybory konsumentów,
  2. dopuszczenie przez Ministerstwo Zdrowia możliwości stosowania w określonych sytuacjach tradycyjnych recept papierowych, mimo wejścia w życie ustawy o obowiązku wystawiania od stycznia 2020 recept tylko w formie elektronicznej,
  3. podjęcie dyskusji w resorcie zdrowia na temat rozszerzenia zakresu obowiązkowych badań medycyny pracy, w tym przede wszystkim morfologii krwi, która ma duże znaczenie we wczesnym wykrywaniu wielu chorób.

Jednocześnie ekspertka dodała, że słuszne byłoby podjęcie przez Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Finansów działań porządkujących zagadnienie ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce i określenie stanowiska rządu w sprawie możliwości wprowadzenia dodatkowych dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych.
- Sondaże opinii społecznej z ubiegłego roku pokazują, że 70 proc. ankietowanych Polaków uważa wprowadzenia takich ubezpieczeń nie tylko za dopuszczalne, ale wręcz za bardzo dobre rozwiązanie. Jak wskazują eksperci, aktualnie w naszym kraju funkcjonuje system zabezpieczeniowy, gdyż wszyscy solidarnie płacą i solidarnie korzystają i nie jest to system ubezpieczeniowy – podkreśla Anna Janczewska.

Źródło: https://www.termedia.pl/mz/Anna-Janczewska-ocenia-zdrowotne-dzialania-rzadu,36679.html